تبلیغات

آموزش دوربین مداربسته

آموزش دزدگیر اتومبیل

      FAQ

ریموت کدفیکس

2260

فرکانس 315

 

پایه و اساس ارسال و دریافت در این ریموت ها براساس یک کد ثابت است که توسط IC های PT2262 و PT2272 تولید می شود. به اینصورت که با مقدار دهی پایه های آدرس در IC فرستنده و دادن همان مقدار در IC گیرنده، دیتا ارسال شده و در گیرنده دریافت می شود.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

نگهبان سیستم

آموزش دزدگیر اتومبیل