آموزش دوربین مداربسته

آموزش دزدگیر اتومبیل

      FAQ

نمایشگاه پلیس ایپاس 2011 از تاریخ 4 ای 7 مهرماه 1390 به مدت 4 روز در مصلی امام خمینی برگزار گردید

 

 

 

 

  

 

  

 

مهندس مهدی گل بابایی

مهندس سید علی دهملایی

مهندس هاشم پورعابدینی

- مهندس مسعود گشتاسبی

 آقای ابوالفضل عسگری - دزدگیر ایمن دژ 

حاج آقا بنکدار - دزدگیر چابک

آقای هاشم پور عابدینی

مهندس مجید گل بابایی -  گلبابایی

آقای سید افشین قاضی میرسعید - میرسعید قاضی

آقای مرتضی اتحادی فتیده

خانم سیده سارا سیدی محمدی

مهندس مهدی گل بابایی

آقای مجید قندی شورستانی

آقای فرشاد جفایی

آقای میثم عابدینی سانیجی

 

آقای محمد اتحادی فتیده

 

 


نگهبان سیستم

آموزش دزدگیر اتومبیل