تبلیغات

آموزش دوربین مداربسته

آموزش دزدگیر اتومبیل

      FAQ
 DIMO ﺩﯾﻤﻮ بزرگنمایی

DIMO ﺩﯾﻤﻮ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  IPS,ﺧﺎﺯنی  7ﺍﯾﻨﭻ 5 ﻧﻄﻘﻪ ﻟﻤﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ

پرﺩﺍﺯﺷﮕﺮ  cortex A13

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ :1ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ

پرﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﮔﺮﺍﻓﯿﮑﯽ Mali-400Mp

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ  512 ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ DDR3

ﺣﺎﻓﻈﻪ 4 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Android V 4

ﺷﺒﮑﻪ  WIFI  802.11 b/g/n

ﺗﺼﻮﯾﺮ  etc.،TIFF،PNG،BMP،JPG

ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ  All formats

 ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻟﯿﺘﯿﻮﻡ 3000ﻣﯿﻠﯽ ﺁمپرﺳﺎﻋﺖ

ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ VGA Front

ﻭﺯﻥ 350g

جزییات بیشتر

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  IPS,ﺧﺎ ﺯﻥ  7ﺍﯾﻨﭻ 5 ﻧﻄﻘﻪ ﻟﻤﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ

ﺭﺯﻭﻟﻮﺷﻦ 480*800ﻭﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ16:9

پرﺩﺍﺯﺷﮕﺮ  cortex A13

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ :1ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ

چیپست  

پرﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﮔﺮﺍﻓﯿﮑﯽ Mali-400Mp

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ  1ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ DDR3

ﺣﺎﻓﻈﻪ 4 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Android V4.

ﺷﺒﮑﻪ  WIFI  802.11 b/g/n 3G

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ~ﺷﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ،ﻓﺮﻣﺖ APK

~ﺧﺶ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ All formats

ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ 3.5mm jack،USB OTG،HDMI،Miini USB

ﺗﺼﻮﯾﺮ  etc.،TIFF،PNG،BMP،JPG

ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ  All formats

ﻓﺎﯾﻞ ﺁﻓﯿﺲ All formats

ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻟﯿﺘﯿﻮﻡ 3000ﻣﯿﻠﯽ ﺁﻡ~ﺭﺳﺎﻋﺖ

ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ VGA Front

ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ~ﺷﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ~ﯾﺶ ﻓﺮﺽ

ﻭﺯﻥ 350g

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﺟﻌﺒﻪ  Guaranty،  User Manual &Android Applications))CD،Headphone ، oTG cable،USB Cable،DC Charger،Tablet

 

 

 ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﯾﻤﻮ,ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﺩﯾﻤﻮ,ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﺩﯾﻤﻮ,ﺗﺒﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ,ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺗﺒﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﯾﻤﻮ,ﺩﯾﻤﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ,ﺳﺎﯾﺖ,ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﯾﻤﻮ ,ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ,ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺗﺒﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ,ﺩﯾﻤﻮ ﺗﺒﻠﺖ,ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ,ﺟﯽ ﺍﻝ ﺍﯾﮑﺲ,ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ,ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﻤﻮ,ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺩﯾﻤﻮ,ﺁﺩﺭﺱ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺩﯾﻤﻮ

ﺗﺒﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﯾﻤﻮ, ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺒﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﯾﻤﻮ ,ﻣﺮﮐﺰ ~ﺧﺶ ﺗﺒﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﯾﻤﻮ ,ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺒﻠﺖ ﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺩﯾﻤﻮ ,ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺩﯾﻤﻮ ,ﺩﯾﻤﻮ ﮔﻮﺷﯽ, ﮔﻮﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ,ﺩﯾﻤﻮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﯾﻤﻮ, ﺗﺒﻠﺖ ﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﯾﻤﻮ, ﻣﺮﮐﺰ ~ﺧﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﺩﯾﻤﻮ ,ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﯾﻤﻮ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ , Dimo,dimo tablet,tablet dimo,,iran dimo,,dimo iran

نگهبان سیستم

تبلیغات

برجسب ها

دزدگیر چیرکار تبلت chaircar دزدگیر اماکن دوربین مداربسته تصویری فک دی وی آر faac دزدگیر تصویری ردیاب چشم دزدگیر اماکن قیمت اماکن DVR فروش فروشگاه GPS plc ریموت جی پی اس ماتریکس ارزان دزدگیر اتومبیل همکار ردیاب خودرو استندالون دزدگیر خانه ماجیکار اعلام حریق استیل میت پی ال سی دوربین دزدگیر ماشین دزدگیر پراید دزدگیر منزل mid کلاسیک دوربین مدار بسته نصب فایروال کنترلر 206 matrix کنترل ahd سامسونگ اینترنتی ریموت کنترل silex tablet واردکننده ترکر ماشین رله آن و آف سایلکس 5500 MAGICAR ردیابی تلفن کننده tld استیل من بک سنسور چشمی دزدگیر اماکن classic پایه دوربین مداربسته اندروید samsung چیتا GSM هوشمندسازی 3 رله پارکینگ سنسور مرکز خرید laser GPS چینی چشمی دی وی آر 4 کانال 520 دیتکتور اتومبیل باطری تبلت array تلفن کننده سیم کارتی مجیکار مداربسته سنسور دنده عقب ردیاب چیرکار 4کانال دزدگیر چیتا لیزر تعمير دزدگیر پژو ساده ﺗﺒﻠﺖ تسلا رله دوربین مداربسته دید در شب دوربین مداربسته دیددرشب