ریموت با فرکانس 433

ریموت کنترل فرکانس 433 ارزان قیمت

( 441 )

ریموت با فرکانس 433

سویچ خور

مغزی کلید برای اتومبیل مزدا می باشد

قابل تغییر به کاید منزل

نیاز به تعویض باطری دارد

126,000 تومان tax excl.

Add to wishlist

Model Description QTY' Unit
IC ev527 1200 PCS
IC ev1527 1200 PCS
IC PT2240BS 1200 PCS
Crystal 315   4pin 1200 PCS
Crystal 315   3pin 1200 PCS
Crystal 433   4pin 200 PCS
Crystal 433   3pin 1200 PCS
RF pcb 315 MHz 300 PCS
RF pcb 433 MHz 300 PCS
Transistor R24 100 PCS
Transistor R25 1200 PCS
Transistor L6 100 PCS
Transistor M6 100 PCS
93C46 DIP   car alarm 1500 PCS
93C46 SMD car alarm 500 PCS
matrix main IC ( last order alarm) 20 PCS
steel work main IC  30 PCS
Crystal SMC 926 600 
Crystal SMC 918 1200 
chaircar main IC   
IC PT2260R4 600 
TABLET LCD 706 10 
TABLET LCD 718 15 

Questions & Answers :