کلید بالابر شیشه پراید
کلید بالابر شیشه پراید کلید شیشه بالابر پراید کلید شیشه بالابر پراید ساده

کلید شیشه بالابر پراید ساده

( 479 )

کلید بالابر شیشه پراید ساده  9500 تومان

با تقویت شیشه بالابر

تقویت سرعت شیشه

کلید دوبل اتوماتیک پراید قدیمی 13500 تومان

کلید دوبل اتوماتیک پراید  132 - 15000 تومان

کلید با پاور ویندوز 26000 تومان

کلید بالابر شیشه پراید با تقویت شیشه بالابر

دارای تقویت سرعت شیشه

کلید دوبل اتوماتیک

کلید با پاور ویندوز

دارای کلید جریان جهت عدم صدمه به باطری و سیم کشی خودرو

تصب راحت

دارای فیوز محافظ

کاملا فابریک

دارای پاور ویندوز اتوماتیک (با قفل درب ها شیشه ها بالا میرود )

 

Questions & Answers :