اين بخش يكي از حساس ترين بخش هاي يك سيستم حفاظتي بوده و شامل قسمت هاي زير است :
1. دوربين
2.لنز
3.سنسور - چشم الكترونيك
از دوربين و سنسور در بخش دوربين مدار بسته و از سنسور و چشم الكترونيكی در بخش دزدگير استفاده
مي شود . دوربين ، سنسور و چشم الكترونيك داراي انواع مختلفي هستند كه در جاي خود به طور مفصل
توضيح داده خواهد شد.
دوربين
در يك تعريف ساده همانطور كه مي دانيد دوربين وسيله ايست كه از محيط مورد نظر فيلم برداري نموده
و به طرف گيرنده تلويزيوني ارسال مي نمايد(اين ارسال مي تواند با سيم و بدون سيم باشد). بطور كلي دو
نوع دوربين در بازار مصرف موجود است يك نوع از اين دوربين ها فقط يك سيگنال تصويري كه فاقد
سيگنال را روي يكي از كانال هاي تلويزيوني كه قبلاً براي اينكار تنظيم شده ارسال مي دارد كه سيگنال
بدون هيچگونه تغيير قابل دريافت بر روي هر گيرنده است ( هر دو پيش از اين به صورت سياه و سفيد بود
اما امروزه به صورت تمام رنگي درآمده است).
ارزش اصل يك سيستم به اين است كه فرد را قادر سازد از آنچه در محيط مورد نظر مي گذرد مطلع
تكميل شده و عملاً ( Audio + Video ) شود و اگر اين ارسال و انتقال تصوير با سيگنال صوتي نيز درآميزد
از هر گونه آژير كاذب جلوگيري مي نمايد و اين امكان را بوجود آورده تا از سيگنال تلويزيوني براي تريگر
كردن آژير استفاد ه كنيم .( البته براي زماني كه ما سيستم دوربين مدار بسته را تواماً با سيستم حفاظتي
مورد استفاده قرار داده باشيم).
 براي آشنايي بيشتر ابتدا از يك سيستم كوچك مدار بسته كه در محيط كوچك يك خانة مسكوني بكار
گرفته شده است مطلب را پي مي گيريم . براي حفاظت از اين مكان ، كم خرج ترين راه ، نصب دوربين در
خارج از خانه (خاصه جلوي درب ورودي) است كه روي يك كانال تلويزيوني خاص تنظيم شده است.
 
بنابراين براي كنترل بيرون از خانه هرگاه تلويزيون را روشن و كانال تنظيمي را انتخاب كنيم حوادث بيرون
درب ر ا نظاره گر خواهيم بود حال اگر فردي زنگ خانه به بصدا درآورد مي توان از طريق انتركام زنگ (درب
بازكن ) ارتباط صوتي نيز برقرار نمود اما امروزه با توجه به پيشرفت هاي تكنولوژيكي پديده اي به نام درب
بازكن تصويري (آيفون تصويري ) ظهور كرده اس كه با تعبيه يك دوربين با لنز بسيار كوچك در كنار شاسي
زنگ مي توان از درون خانه ارتباط صوتي و تصويري برقرار نمود درون خانه علاوه بر گوشي درب بازكن يك
مانيتور كوچك نيز در كنار آن تعبيه شده كه با تحريك زنگ بيرون از خانه صوت و تصوير فرد روي مونيتور
ظاهر مي شود . گاهي اوقات نيز مي توان با مونيتور فوق محوطه جلوي درب خانه را كنترل نمود به ويژه وقتي
بچه ها در حال بازي هستند و يا اتومبيل جلوي درب پاك شده است . برخي از اين دوربين ها متحرك بوده و
به چپ و راست قابل هدايتند و تا زاوية بيشتري براي رؤيت بوجود آيد.
 
براي درك بيشتر مطلب و نمونه اي از اين گونه دوربين ها بصورت مثال براي كاربرد ابتدائي آن بود اما
امروزه ديگر براي كنترل بيروني كسي بدين شكل از دوربين استفاده نمي كند بلكه كنترل و حفاظت از درون
محل مورد نظر اهميت دارد اگر اين محل منطقه مسكوني باشد هنگامي كه افراد در خانه حضور دارند معني
ندارد و زماني بكارگيري دوربين معنا مي ياد كه كسي در خانه نيست و براي اين منظور از چشم هاي
الكترونيكي PIR مقرون به صرفه تر است.(اگر منظور حفاظت تمام است) اما اگر نصب دوربين ضرورت
دارد ( بويژه در حياط خانه ) نيازي نيست كه يك دوربين بصورت 24 ساعت روشن و در حالت ضبط تصاوير
باشد در اين گونه مواقع دوربين را مي توان به سيستم دزدگير متصل نمود كه هرگاه محيط( خانه، انبار ،.. )
مورد دستبرد قرار گرفت دوربين تحريك شده و آژير را تريگر كند و يا برعكس هرگاه سيستم دزدگير(
توسط چشم هاي الكترونيكي يا مگنت و سنسور ) تحريك و آژير تريگرش در دوربين بكار افتاد و ضمن فيلم
گرفتن از محيط دستگاه هاي ديگر فعال و شروع به ضبط تصاوير نمايند . در هر صورت در اين نوع سيستم ،
هم سيستم دزدگير و هم دوربين مدار بسته بصورت تركيبي مورد استفاده قرار گرفته و توجيه اقتصادي
ندارد. يك روش ساده و كارا و كم هزينه ديگر نيز وجود دارد، براي اينكار نياز به آژيرهائي است كه در مقابل
نور تلويزيون حساس باشند ، اگر چه بكارگيري تلويزيون براي رؤيت تصاوير مربوطه به محيط است اما اين
امكان را دارد كه از تغييرات تصوير ( كه در حقيقت تغييرات نوري است)  براي تريگر كردن آژير استفاده
نمائيم
 
برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید