راهنمای دزدگیر هواتای (HUATAI) معمولی

 

مسلح کردن با صدا

با فشار دادن دکمه  درب ها بسته و سیستم با صدای آژیر و چشمک چراغ راهنما مسلح می شود.

 

مسلح کردن بی صدا

با فشردن دکمه درب های اتومبیل قفل و سیستم با چشمک چراغ های راهنما مسلح می شود.

 

غیرمسلح کردن

با فشار دادن  درب ها باز و سیستم از حالت مسلح خارج می شود

 

جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار

با فشردن دکمه  یا  به مدت 2 ثانیه آژیر به صدا درآمده و چراغ های راهنما چشمک می زنند (10 تا 30 ثانیه) در حالت بی صدا، فقط چراغ های راهنما چشمک می زنند.

 

صندوق پران

با فشردن دکمه  یا  به مدت 3 ثانیه درب صندوق عقب اتومبیل باز می شود.

 

ضدسرقت (خاموش کن)

برای خاموش کردن اتومبیل به هنگام سرقت دکمه  را به مدت 2 ثانیه فشار دهید و پس از چشمک زدن برای خاموش کردن اتومبیل به هنگام سرقت دکمه  را به مدت 2 ثانیه فشار دهید و پس از چشمک زدن چراغ های راهنما دکمه  را فشار دهید و پس از 15 ثانبه اتومبیل خاموش می شود

 

مسلح شدن اتوماتیک (بدون قفل شدن درب ها)

در این حالت پس از پیاده شدن از اتومبیل سیستم به صورت اتوماتیک مسلح می شود و لی درب ها قفل نمی شوند. برای فعال یا غیر فعال کردن این سیستم سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار داده و دکمه  را 2 ثانیه فشاد دهید.

قفل کودک (قفل شدن اتوماتیک درب ها موقع رانندگی)

در این حالت 15 ثانیه پس از روشن شدن اتومبیل اولین باری که پدال ترمز فشرده می شود درب ها بسته و با خاموش شدن اتومبیل درب ها باز می شوند. برای فعال یا غیر فعال کردن این سیستم سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار داده درب اتومبیل را باز و دکمه های  و  را همزمان 2 ثانیه فشار دهید.

 

هشدار باز بودن درب اتومبیل توسط چراغ های راهنما (فقط وقتی اتومبیل روشن است)

وقتی اتومبیل روشن و درب اتومبیل باز باشد چراغ های راهنما جهت اعلام هشدار چشمک می زنند. برای فعال یا غیر فعال کردن این سیستم سوئیچ ها را روی پله دوم (ON) قرار داده و دکمه های  و  را همزمان  2 ثانیه فشار دهید.

غیر فعال کردن شوک سنسور و چشمی داخل

می توانید شوک سنسور و چشمی داخل را غیر فعال کنید برای این کار سیستم را در حالت مسلح قرار داده و دکمه های و  را همزمان 2 ثانیه فشار دهید. برای فعال کردن نیز روش فوق را انجام دهید.

 

غیر فعال کردن دزدگیر با سوئیچ در مواقع اضطراری

در صورتی که به ریموت دسترسی ندارید درب اتومبیل را با سوئیچ باز کرده و سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار دهید. سپس پدال ترمز را فشار دهید و شستی ریست را 5 ثانیه فشار دهید.

 
حالت مورد نظرانجام یا تغییر حالتزمان اجرا
مسلح کردن با صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
مسلح کردن بی صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
غیرمسلح کردن و بازکردن قفل درب هاسیستم مسلح
جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار یا  2 ثانیه هرزمان
صندوق پرانیا  2 ثانیه هرزمان
ضدسرقت (خاموش کن) -  2 ثانیهاتومبیل روشن
مسلح شدن اتوماتیک (بدون قفل شدن درب ها) 2 ثانیهسوئیچ ON
قفل کودک (قفل شدن اتوماتیک درب ها موقع رانندگی) +  2 ثانیهسوئیچ ON - درب باز
هشدار باز بودن درب اتومبیل توسط چراغ های راهنما +  2 ثانیهسوئیچ ON
غیرفعال یا فعال کردن شوک سنسور و چشمی داخل -  2 ثانیهسیستم مسلح
 

راهنمای تکنسین نصب

کانکتور 10 تایی

مشکی: اتصال آهن

قهوه ای: چراغ راهنما

قرمز: برق دائم (+12V)

صورتی: آژیر

سفید: پله اول سوئیچ (ACC)

زرد: رله قطع کن

آبی: تحریک لادری (منفی)

سبز: تحریک لادری (مثبت)

نارنجی: پدال ترمز(مثبت)

قرمز/سفید:صندوق پران (مثبت)
 

کانکتور 6 تایی

نارنجی: مربوط به قفل مرکزی

سفید: مربوط به قفل مرکزی

زرد: مربوط به قفل مرکزی

نارنجی/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

سفید/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

زرد/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

 

سیم بندی جهت اتصال به پمپ

نارنجی + نارنجی/مشکی: اتصال آهن

زرد + زرد/مشکیبرق دائم (+12V)

سفید: پمپ

سفید/مشکی: پمپ

 

سیم بندی جهت اتصال به قفل مرکزی

نارنجی + نارنجی/مشکی: قطع شوند

زرد + زرد/مشکی: اتصال آهن

سفید: قفل مرکزی (منفی)

سفید/مشکی: قفل مرکزی (منفی)

 

نحوه کد دهی ریموت

روش 1:

درب کشوئی کوچک روب برد دستگاه را باز کرده و شستی کد روب برد را فشار دهید. با صدای آژیر و روشن شدن چراغ LED یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.

روش 2:

سوئیچ را روی پله اول (ACC) قرار داده و شستی ریست را هفت مرتبه فشار دهید. با صدای آژیر و روشن شدن چراغ LED یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.

نحوه پاک کردن کد ریموت

روش 1:

درب کشوئی کوچک روب برد دستگاه را باز کرده و شستی کد روب برد را 3 ثانیه فشار دهید. با 3 مرتبه صدای آژیر کد ریموت های قبلی پاک شده است.

روش 2:

سوئیچ را روی پله اول (ACC) قرار داده و شستی ریست را هفت مرتبه فشار دهید تا چراغ LED روشن و آژیر به صدا درآید. در این هنگام شستی ریست را مجددا 7 مرتبه فشار دهید. با 3 مرتبه صدای آژیر کد ریموت های قبلی پاک شده است

 
کددهی به دزدگیر استیل من 

برای کددهی به ریموتهای دزدگیر استیل من باید کیت اصلي دزدگیر را باز کنید. درسمت چپ کیت وبالای IC پروگرام دستگاه ، يك  تك سوئيچ فشاري ويك LED وجود دارد.پس از وصل تغذيه(برق دستگاه)تك سوئيچ فوق را فشار داده ورها كنيد، LED  كه در جنب تك سوئيچ است روشن ميشود.سپس يكي از دكمه هاي ريموت كنترل را فشار دهيد ،دستگاه با چند چريپ كدگرفتن ريموت را اعلام ميكند.براي ريموت بعدي نيز همين مراحل گفته شده را مجددا تكرار كنيد.اگر دستگاه وريموت سالم بوده به همين راحتي ريموت ها كد ميگيرد.

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید

 www. marshal.ir