دوربين هاي مداربسته پلاک خوان
ANPR ، مخفف Automatic Number Plate Recognition است و به معناي شناسايي شماره پلاک به طور اتوماتيک مي باشد.  ANPR يک سيستم نرم افزاري است که دوربين هاي مداربسته اي که مجهز به اين سيستم هستند، مي توانند بيش از 3000 شماره پلاک در ساعت را اسکن کنند. تصاوير ديجيتال توسط دوربين هاي ANPR گرفته مي شود و سپس تصاوير ديجيتال به داده DATA تبديل مي شود و در سيستم ANPR پردازش مي گردد. سيستم ANPR بدين صورت عمل مي کند که هنگاميکه يک ماشين به دوربين نزديک مي شود، نرم افزار يک سري عکس فوري (نمايش لحظه اي SNAPSHOT ) از تصويرتهيه مي کند و آنها را در يک فايل ذخيره مي کند.
وقتي که پلاک  اندازه کافي و مورد نياز نرم افزار OCR را داشته باشد، فريم اسکن مي شود و شماره ثبت شده به کد ASCII تبديل مي شود و در يک ليست نگه داشته مي شود.اين عمل براي يک سري از عکس هاي گرفته شده انجام مي شود. ليست بدست آمده براي بررسي مشابهت و همساني ها اسکن مي شود و يک مورد برگزيده براي حفظ کردن و نگاه داشتن انتخاب مي شود. اين سيستم معمولاً  جهت داشتن دقت بالا حدود  10 تا 15 تصوير را اسکن و مقايسه مي کند. 
البته بايد به اين نکته توجه کنيد که انجام عمليات درست و دقيق به فاکتورهاي مختلفي مانند تنظيمات دقيق دوربين، لنز، ميزان نور و روشنايي موجود، زاويه ديد دوربين و موقعيت استراتژيک قرار گرفتن دوربين  نيز وابسته است.
جهت درک بيشتر مطلب فوق اين مثال را در نظر بگيريد که اگر شما يک DOCUMENT را در سيستم PC خود اسکن کنيد و سپس آن را در پردازنده WORD باز کنيد، نمي توانيد به هيچ وجه آن را ويرايش کنيد به اين دليل که آن يک بيت مپ است که از هزاران پيکسل ساخته شده است. نرم افزارهايي وجود دارند که مي توانند اين پيکسل ها را به کاراکترها تبديل کنند. نرم افزار OCR که مخفف Optimal Character Recognition به معناي شناسايي کاراکتر بهينه است، پيکسل ها را اسکن مي کند و ارزيابي مي کند که آيا قابليت تبديل به يک حرف چاپي( letter ) را دارد يا خير. سپس پيکسل ها را با کد هاي ASCII جايگزين مي کند. ASCII مخفف American Standard Code for Information Interchange مي باشد و به عنوان مثال براي حرف a  به صورت  01100001 است. سيستم نرم افزار OCR تکنولوژي پايه اي استفاده شده درسيستم ANPR است.
 
 
کاربرد نورافکني مادون قرمز درANPR
  

را ه حلي که براي برطرف کردن مشکل خواندن پلاک ماشين ها در شب به کار مي رود، به صورت  تمرکز بر روي شماره پلاک مي باشد تا تصوير اطراف آن و از نورافکني مادون قرمز در اين مورد استفاده مي شود. اگرچه پلاک ها درکشورهاي مختلف مشخصات ويژه خود را دارند اما به طور کلي retro-reflective هسند و سطح پلاک ها از صدها نيمکره (گوي) بسيار ريز پوشيده شده است که موجب مي شوند نور تابانده شده به آنها به منبع خود منعکس گردد.
دوربين بايد به بخش مادون قرمز طيف ( گستره تابش ) تا حداقل 850 نانومتر حساس باشد و سپس به يک فيلتر مجهز باشد تا بخش مرئي گستره طيف را محدود کند و همچنين به يک منبع مادون قرمز همجوار دوربين تجهيز گردد. در نتيجه با استفاده از مزيت ويژگي retro-reflective پلاک ها، نور تابانده شده از نورافکن هاي مادون قرمز مستقيماً به سمت منبع نور يعني دوربين، منعکس مي شود. بدين صورت تنها نور مادون قرمزمشاهده مي شود بدون هيچ نور مرئي يا ديگر انعکاس ها يا انکسارها. البته تصوير بدست آمده سياه و بدون هيچ جزئياتي به استثناء شماره پلاک، خواهد بود.
از دوربين هاي مداربسته ANPR در پمپ بنزين ها، فرودگاه ها، بندرگاه ها، پارکينگ، ساختمان هايي داراي سيستم امنيت بالا، ادارات و مراکز تجاري و صنعتي، راه آهن و ايستگاه هاي اتوبوس، در بزرگراه ها و خيابان ها براي بررسي ترافيک و تخلفات رانندگي و... استفاده مي شود.
امروزه بسياري از ماشين ها از کشورهاي مختلف در جاده ها رفت وآمد مي کنند وبسياري از آنها نشانه ها و اتيکت هاي مختلفي در ترکيب با پلاک دارند، بنابراين سيستم ANPR بايد قادر به خواندن آنها باشد و براي اين منظور نرم افزار بايد حاوي يک ليست از سبک هاي پلاک هاي مختلف باشد. تنها تصوير برداري از شماره پلاک و ذخيره کردن آن کافي نيست بلکه پايگاه داده ها بايد قادر به ارائه اطلاعات بيشتري باشد و بتوان جستجو را بر اساس مبناهاي گوناگوني انجام داد مانند: تمام پلاک، بخشي از پلاک، ساعت وتاريخ... .
يک دوربين مداربسته ANPR مي تواند به سيستم کنترل ورودي ACCESS CONTROL مانند بولارد، راهبند و يا درب بازکن هاي اتوماتيک ، وصل گردد و حين شناسايي و ثبت کردن پلاک ها در صورت نياز، فرمان لازم جهت بازگشايي مسير را به سيستم هاي کنترل ورودي ارسال کند.