ورود به صفحه اصلی   ENTER TO HOME

کددهی ريموت به دزدگیر اسمارت 

پس از اطمینان از وصل بودن مثبت ومنفی ورودی اصلی دزدگیر،يكي از دربهاي اتومبيل را باز نموده(اگر روي ميزكار تست ميكنيد،سيم آبي لادري را به منفي بدهيد). سپس سه بار سوئيچ(A.C.C)را بازوبسته نموده ودر بار سوم آن را به حالت باز قرار دهيد.اينك بايد LED دستگاه به صورت يكسره روشن شود،آنگاه يكي از دكمه هاي ريموت اول را فشار دهيد،LED شروع به چشك زدن ميكند وپس از سه ثانيه مجددا به حالت روشن ثابت مي ماند.اينك بلافاصله يكي از دكمه هاي ريموت كنترل دوم را فشار داده وپس از چند ثانيه چشمك زدن LED ، سوئيچ را ببنديد وريموت ها را آزمايش كنيد.در صورتيكه تمام مراحل بالا را صحيح انجام داده باشيد ودستگاه وريموتها نيز سالم باشد بايستي ريموتها كد گرفته باشند .ضمنا تمام مراحل بالا را بايد در كمتر از ده ثانيه انجام دهيد

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید