راهنمای دزدگیر هواتای (HUATAI) تصویری

مسلح کردن با صدا

با فشار دادن دکمه  درب ها بسته و سیستم با صدای آژیر و چشمک چراغ راهنما مسلح می شود.

 

مسلح کردن بی صدا

با فشردن دکمه درب های اتومبیل قفل و سیستم با چشمک چراغ های راهنما مسلح می شود.

 

غیرمسلح کردن

با فشار دادن  درب ها باز و سیستم از حالت مسلح خارج می شود

 

جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار

با فشردن دکمه  یا  به مدت 2 ثانیه آژیر به صدا درآمده و چراغ های راهنما چشمک می زنند (10 تا 30 ثانیه) در حالت بی صدا، فقط چراغ های راهنما چشمک می زنند.

 

صندوق پران

با فشردن دکمه   به مدت 3 ثانیه درب صندوق عقب اتومبیل باز می شود.
در مدلهایی که ریموت 3 دکمه است برای باز کردن درب صندوق عقب اتومبیل دکمه های   و  را همزمان فشار دهید.

 

روشن کردن ریموت

با فشردن دکمه  به مدت 2 ثانیه ریموت روشن می شود.

 

خاموش کردن ریموت

با فشردن دکمه  به مدت 4 ثانیه ریموت روشن می شود.
 

غیر فعال کردن شوک سنسور

می توانید با فشردن همزمان دکمه های  و  در حالت مسلح سیستم شوک سنسور را غیرفعال نمائید. اولین باری که سیستم را غیر مسلح نمائید این تنظیم به حالت اولی برمی گردد و با مسلح شدن سیستم شوک سنسور نیز فعال می شود.
 

ضدسرقت (خاموش کن)

برای خاموش کردن اتومبیل به هنگام سرقت دکمه  را 2 ثانیه  پشت سرهم فشار دهیدپس از 15 ثانیه آژیر به صدا درآمده، چراغ های راهنما چشمک می زنند و اتومبیل خاموش می شود. (برای استفاده از این حالت ابتدا باید جمپر شماره 1 را در حالت فعال قرار دهید.)

برای خروج از حالت ضد سرقت وقتی سوئیچ در حالت باز (ON) قرار دارد شستی ریست دستگاه را 2 مرتبه پشت سرهم فشار دهید.

 

غیر فعال کردن دزدگیر با سوئیچ در مواقع اضطراری

در صورتی که به ریموت دسترسی ندارید درب اتومبیل را با سوئیچ باز کرده و سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار دهید. سپس پدال ترمز را فشار دهید و شستی ریست را 2 مرتبه پشت سرهم فشار دهید تا سیستم غیرفعال شود.

 

تنظیمات ساعت ریموت و زنگ هشدار (آلارم)

برای تنظیم ساعت و زنگ هشدار با فشردن همزمان دکمه های  و  به مدت 2 ثانیه وارد منوی تنظیمات شوید.

با فشردن دکمه  گزینه مورد نظر خود برای تنظیم  را انتخاب نمائید که شامل 3 گزینه زنگ هشدار (A.C)، ساعت (CLK) و خروج (EX) می باشد.

وقتی گزینه مورد نظر شما چشمک می زند از دکمه  برای تنظیم (کم، زیاد کردن و یا فعال، غیرفعال کردن) استفاده نمائید و از دکمه  برای حرکت بین گزینه ها (مثال: ورود به تنظیم دقیقه پس از تنظیم ساعت) استفاده نمائید.

درنهایت با فشردن همزمان دکمه های  و  به مدت 2 ثانیه تنظیمات انجام شده را ذخیره نمائید.

 

قفل کودک (قفل شدن اتوماتیک درب ها موقع رانندگی)

در این حالت 15 ثانیه پس از روشن شدن اتومبیل اولین باری که پدال ترمز فشرده می شود درب ها بسته و با خاموش شدن اتومبیل درب ها باز می شوند. برای غیر فعال کردن این سیستم سیم نارنجی موجود در کانکتور 5 تایی را قطع کنید..

 

اعزام به تعمیرگاه

در این حالت سیستم صرفا به عنوان قفل مرکزی عمل می کند و فقط می توان با استفاده از ریموت درب های اتومبیل را قفل و باز کرد.

برای فعال کردن این حالت، سیستم را در حالت غیر مسلح قرار داده، درب ها بسته و شستی ریست را 5 مرتبه فشار دهید تا با تک صدای آژیر این حالت فعال شود. برای غیرفعال کردن نیز همین روش را باید انجام دهید تا با 2 مرتبه صدای آژیر این حالت غیرفعال شود.

 

فعال یا غیرفعال کردن حالت لرزش ریموت

برای فعال یا غیرفعال کردن حالت لرزش ریموت (ویبره) دکمه های  و  را همزمان برای یک لحظه فشار دهید.

 

هشدار باز بودن درب اتومبیل توسط چراغ های راهنما (فقط وقتی اتومبیل روشن است)

وقتی اتومبیل روشن و درب اتومبیل باز باشد چراغ های راهنما جهت اعلام هشدار چشمک می زنند.

برای فعال یا غیر فعال کردن این سیستم را در حالت غیر مسلح قرار داده و درب اتومبیل را باز کنید و شستی ریست را 5 مرتبه فشار دهید تا با دو مرتبه صدای آژیر این حالت غیرفعال شود. برای فعال کردن نیز همین روش را باید انجام دهید تا با 2 تک صدای آژِر این حالت فعال شود.

 

مسلح شدن اتومبیل پس از ترک اتومبیل (بدون قفل شدن درب ها)

اگر ای سیستم را در حالت فعال قرار دهید، 30 ثانیه پس از خاموش شدن اتومبیل و بسته شدن درب اتومبیل سیستم به صورت اتوماتیک مسلح می شود ولی درب ها را قفل نمی کند برای استفاده از این سیستم باید جمپر شماره 2 را در حالت فعال قرار دهید.

 
حالت مورد نظرانجام یا تغییر حالتزمان اجرا
مسلح کردن با صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
مسلح کردن بی صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
غیرمسلح کردن و بازکردن قفل درب هاسیستم مسلح
جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدارهرزمان
صندوق پران 3 ثانیه یا  + هرزمان
روشن کردن ریموت 2 ثانیههرزمان
خاموش کردن ریموت 4 ثانیههرزمان
غیرفعال کردن شوک سنسور +  2 ثانیهسیستم مسلح
ضدسرقت (خاموش کن) 2 مرتبهاتومبیل روشن
غیرفعال یا فعال کردن حالت لرزشی ریموت + هرزمان
 

راهنمای تکنسین نصب

کانکتور 13 تایی

نارنجی: مربوط به قفل مرکزی

سفید: مربوط به قفل مرکزی

زرد: مربوط به قفل مرکزی

نارنجی/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

سفید/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

زرد/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

مشکی: اتصال آهن

قرمز/مشکی:صندوق پران (منفی)

قرمز: برق دائم (+12V)

صورتی: آژیر

سبز: تحریک لادری کاپوت (منفی)

قهوه ای: چراغ راهنما

قهوه ای: چراغ راهنما

کانکتور 5 تایی

قرمز: تحریک شیشه بالابر اتوماتیک (منفی)

آبی: تحریک لادری (منفی/مثبت)

زرد: رله قطع کن موتور

سفید: پله اول سوئیج (ACC)

نارنجی: پدال ترمز (مثبت)

 

کد دهی ریموت

وقتی سیستم غیرمسلح می باشد سوئیچ اتومبیل را 3 مرتبه باز - بسته (ON-OFF) نمائید و مرتبه سوم در حالت روشن(ON) قرار دهید. با تک صدای آژیر شستی ریست را به مدت 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید با 2 مرتبه صدای آژیر کد ریموت های قبلی پاک و دستگاه آماده قبول ریموت های جدید می باشد. اکنون از هر کدام از ریموت های مورد نظر یک دکمه فشار دهید. ( بصورت جداگانه)

 

تنظیمات جمپرها:

لادری مثبتپمپ بادیمسلح شدن اتوماتیک غیرفعالخاموش کن (فعال)
    
J4J3J2J1
لادری منفیپمپ الکتریکیمسلح شدن اتوماتیک فعالخاموش کن (غیرفعال)