راهنمای فارسی دزدگیر تصویری استیل میت ردبت (Steel Mate/REDBAT) 

مسلح کردن با صدا

با فشار دادن دکمه  درب ها بسته و سیستم با صدای آژیر و چشمک چراغ راهنما مسلح می شود.

 

مسلح کردن بی صدا

با فشار دادن دکمه  درب ها بسته و سیستم با چشمک چراغ های راهنما مسلح می شود.

 

غیرمسلح کردن

با فشار دادن  درب ها باز و سیستم از حالت مسلح خارج می شود

 

جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار

با فشردن دکمه  به مدت 2 ثانیه، آژیر به صدا در آمده و چراغ های راهنما چشمک می زنند. با فشردن دکمه  به مدت 2 ثانیه  فقط چراغ های راهنما چشمک می زنند.

 

صندوق پران

با فشار دادن دکمه  به مدت 2 ثانیه درب صندوق عقب اتومبیل باز می شود.

 

مسلح شدن اتوماتیک همراه قفل کردن درب ها پس از ترک اتومبیل

در صورتی که این سیستم را از منوی تنظیمات در حالت فعال قرار دهیم چند ثانیه پس از خاموش شدن اتومبیل و بسته شدن درب ها سیستم به صورت اتوماتیک مسلح شده و درب ها را قفل می کند.

 

فعال یا غیر فعال کردن سیستم سخنگویی بدون ورود به منوی تنظیمات

بدون ورود به منوی تنظیمات می توانید با فشردن همزمان دکمه های  و  سیستم سخنگو را فعال یا غیرفعال نمائید.

 

فعال یا غیرفعال نمودن امکانات از طریق منوی تنظیمات

با فشردن همزمان دکمه های  و  وارد منوی تنظیمات شوید.
در بخش تنظیمات از دکمه  برای تنظیم گزینه انتخاب شده (فعال/غیرفعال کردن یا کم/زیاد کردن) استفاده نمائید و از دکمه  جهت انتخاب حرکت بین گزینه ها استفاده نمائید. با تغییر گزینه ها، گزینه انتخاب شده چشمک می زند.

منوهای قابل تنظیم:
1- تنظیم ساعت ریموت
2- فعال یا غیرفعال نمودن زنگ هشدار (آلارم)
3- تنظیم ساعت زنگ هشدار (آلارم)
4- فعال یا غیرفعال نمودن سیستم سخنگوی
5- انتخاب نوع هشدار یا اطلاع رسانی ریموت (1 فقط آهنگ، 2 فقط لرزش، 3 آهنگ و لرزش)
6- فعال یا غیرفعال نمودن سیستم مسلح شدن اتوماتیک
7- خروج از منوی تنظیمات

تنظیمات مربوط به پین کد

فعال کردن سیستم پین کد

برای فعال کردن سیستم پین کد، وقتی سیستم غیرمسلح است سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار داده پدال ترمز را فشرده و دکمه  را به مدت 2 ثانیه فشار دهید.

غیر فعال کردن سیستم پین کد

برای غیرفعال کردن سیستم پین کد، وقتی سیستم غیرمسلح است سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار داده پدال ترمز را فشرده و دکمه  را به مدت 2 ثانیه فشار دهید، تک صدای آژیر به معنی غیر فعال شدن سیستم پین کد است.
توجه: هنگام تحویل اتومبیل به تعمیرگاه یا هنگام شستشو بهتر است سیستم پین کد را غیر فعال نمائید.

 

نحوه رمزگذاری ریموت

برای رمزگذاری ریموت سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار دهید و دکمه  را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. با تک صدای آژیر سیستم آماده رمزگذاری است. در این هنگام یه رمز 1 تا 5 رقمی با استفاده از اعداد 1-2-3-4 (برای مثال 2- 132 - 12123) انتخاب کنید. (با وارد نمودن هر عدد چراغ راهنما یکبار چشمک می زند.)
برای ذخیره کردن رمز انتخاب شده دکمه  را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا با تک صدای آژیر رمز ذخیره شود.

 

نحوه استفاده از ریموت پین کددار (در حالتی که پین کد فعال باشد)

برای غیرمسلح کردن سیستم در حالتی که پین کد فعال باشد ابتدا دکمه  را فشار دهید. آژیر 3 مرتبه به صدا در می آید. در این مرحله رمز  خود را توسط دکمه های ریموت وارد نمائید.( با وارد نمودن هر عدد چراغ راهنما یکبار چشمک می زند.)
اگر رمز صحیح وارد شود سیستم غیر مسلح می شود و اگر رمز اشتباه وارد شده باشد آژیر 3 مرتبه به صدا در می آید و شما می توانید رمز صحیح را مجددا وارد نمائید. اگر رمز 5 مرتبه اشتباه وارد شود آژیر به مدت 30 ثانیه به صدا درمی آید و تا 3 دقیقه امکان ورود رمز جدید ندارد و اگر مجددا رمز 5 مرتبه دیگر اشتباه وارد شود تا 10 دقیقه امکان ورود رمز جدید وجود نخواهد داشت.

 

 

حالت مورد نظر

انجام یا تغییر حالت

زمان اجرا

مسلح کردن با صدا و قفل کردن درب ها

اتومبیل خاموش

مسلح کردن بی صدا و قفل کردن درب ها

اتومبیل خاموش

غیرمسلح کردن و بازکردن قفل درب ها

سیستم مسلح

جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار

 2 ثانیه

هرزمان

صندوق پران

 2 ثانیه

هرزمان

خاموش یا روشن کردن ریموت

 5 ثانیه

هرزمان

فعال یا غیرفعال کردن سیستم سخنگویی

 +  3 ثانیه

هرزمان

 

راهنمای تکنسین نصب

سیم بندی

کانکتور 8 تایی

زرد/مشکی: تحریک بالابر اتوملتیک (منفی)

زرد: رله قطع کن موتور

قرمز: تحریک لادری کاپوت (منفی/مثبت)

نارنجی: پدال نرمز

آبی: تحریک لادری (منفی/مثبت)

سفید: پله اول سویچ (ACC)

 

کانکتور 6 تایی 2 ردیفه

قرمز: برق دائم (+12V)

قرمز/مشکی: صندوق پران (مثبت)

قهوه ای: چراغ راهنما

صورتی: آژیر

مشکی: اتصال آهن

 

کانکتور 6 تایی

نارنجی: مربوط به قفل مرکزی

سفید: مربوط به قفل مرکزی

زرد: مربوط به قفل مرکزی

نارنجی/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

سفید/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

زرد/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

 

سیم بندی جهت اتصال به پمپ

نارنجی + نارنجی/مشکی: اتصال آهن

زرد + زرد/مشکیبرق دائم (+12V)

سفید: پمپ

سفید/مشکی: پمپ

 

سیم بندی جهت اتصال به قفل مرکزی

نارنجی + نارنجی/مشکی: قطع شوند

زرد + زرد/مشکی: اتصال آهن

سفید: قفل مرکزی (منفی)

سفید/مشکی: قفل مرکزی (منفی)

 

نحوه کد دهی ریموت

روش 1:

شستی ریست روی برد دستگاه را فشار داده و نگه دارید تا چراغ LED به طور ثابت روشن شود.

یکی از دکمه های ریموت 1 را فشار دهید و پس از کد گرفتن که توسط چشمک LED به شما نشان داده می شود یکی از دکمه های ریموت 2 را نیز فشار دهید تا کد بگیرد. در نهایت کلید ریست را رها کنید.

روش 2:

پدال ترمز را فشره و سوئیچ را 8 مرتبه روشن - خاموش (ON - OFF) نمائید و در مرتبه هشتم سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار دهید تا چراغ LED به طور ثابت روشن شود.

یکی از دکمه های ریموت 1 را فشار دهید و پس از کد گرفتن که توسط چشمک LED به شما نشان داده می شود یکی از دکمه های ریموت 2 را نیز فشار دهید تا کد بگیرد. در نهایت کلید ریست را رها کنید.

پاک کردن کد ریموت

شستی ریست روی برد دستگاه را به مدت 10 ثانیه فشرده و نگه دارید تا کد دستگاه با تک صدای آژیر ریست شود.

تنظیمات جمپرها:

روش 1:

لادری مثبت

چشمک راهنما غیرفعال

پمپ بادی

J3

J2

J1

 

 

 

لادری منفی

چشمک راهنما فعال

پمپ الکتریکی

روش 2:

لادری مثبت

تحریک کاپوت (مثبت)

پمپ بادی

خروجی شیشه بالابر اتوماتیک غیرفعال

J4

J3

J2

J1

 

 

 

 

لادری منفی

تحریک کاپوت (منفی)

پمپ الکتریکی

خروجی شیشه بالابر اتوماتیک فعال