با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، هر ساله دوربین مداربسته با قابلیت های بیشتری وارد بازار CCTV می شوند.

یکی از این دوربین مداربسته ها که برای انبارداران و کارخانجات و جاهایی که احتمال آتش سوزی در آنها زیاد است مورد استقبال قرار گرفته دوربین مداربسته ای است که قادر به  شناسایی آتش از فاصله دورمی باشد که میتواند ثابت و یا متحرک و گردان باشد.این دوربین مداربسته به سرعت جای دی وی آرهای قدیمی را که قابلیت تشخیص آتش را با دوربین مداربسته معمولی داشتند را گرفتند.در گذشته این نوع دوربین مداربسته تنها به حرارت بدن افراد حساس بود و البته در سرمای شدید هم کارایی قابل قبولی داشت.

نحوه شناسایی آتش ازطریق این دوربین مداربسته به گونه ای است که، اگر آتشی در فاصله 800 متری و حدود 70 در70 سانتیمتر باشد ، تقریباً 5 ثانیه طول می کشد تا این دوربین مداربسته آتش را شناسایی کند و به محض شناسایی روی مانیتور هشدار می دهد و آژیر خطر را به صدا در می آید.نوع کاری که این دوربین  مداربسته انجام میدهند به این صورت است که اجسام امواج الکترو مغناطیسی از خود ساتع میکنند هر جسمی از خود انرژی تولید میکند.این انرژِی و حرارت توسط دوربین مداربسته حرارتی به صورت یک تصویر سیاه و سفید نمایش داده می شود.این دوربین مداربسته در صنایع هوایی و مطالعات زمینی برای دید در شب استفاده می شود .از این دوربین مداربسته می توان در مواردی چون نجات جان موجودات زنده، کنترل فرآیند تولید در صنعت، آشکار ساختن اتوماتیک آتش در سیستمهای آتش نشانی، مشخص کردن قسمتی از بدن بیماری که حرارت بیش از اندازه دارد (در مصارف پزشکی)  نیز بهره برد.