کاتالوگ فارسی دزدگیر استیل میت

در قسمت بالاي قاب كيت اصلي دستگاه استيل ميت يك سوراخ وجود دارد

كه اگر داخل سوراخ را مشاهده نمائيد يك ميكروسوئيچ را خواهيد ديد.

(منظور از ميكروسوئيچ يك دكمه كوچك فشاري ميباشد كه در دكمه هاي

همه ريموت ها هم موجود است).مثبت ومنفي دستگاه را وصل نموده و 

سپس ميكروسوئيچ گفته شده را يك ثانيه فشار داده ورها كنيد وبلافاصله

يكي از دكمه هاي ريموت را فشار دهيد واگر دستگاه دوريموت داشت

پس از فشاردادن دكمه ريموت اول پس از سه ثانيه دكمه ريموت دوم

را يكبار فشار دهيد وسپس ده ثانيه صبر كنيد تا دستگاه از برنامه

كددهي  خارج شده وآنگاه ريموت ها را آزمايش كنيد.(توضيح اينكه

حتما پس از فشار دكمه ميروسوئچ دستگاه،سريعا يكي از دكمه هاي

ريموت اول وپس از سه ثانيه ريموت دوم را فشار دهيد ).عدم دقت

درمدت زمان هاي گفته شده در هر مرحله ممكن است باعث خارج

شدن زمان كددهي ويا كد نگرفتن يكي از ريموت ها شود.اگر تمام 

مراحل بالا را كه بسيار ساده نيز مي باشد راصحيح انجام داده باشيد

خواهيد ديد كه هر دو ريموت دستگاه كد گرفته است.ضمنا عمل

كددهي به ريموت را سعي كنيد كه در داخل اتومبيل انجام ندهيد زيرا

باطري اتومبيل داراي آمپر بسيار بالا است ودر صورت اتصالي 

هنگام فشردن ميكروسوئيچ،دستگاه معيوب ميشود وبهتر اين است

كه دستگاه را جدا كرده ودر روي ميز كار خود وبا منبع تغذيه آمپر

پائين آن را انجام دهيد.در ضمن كددهي به ريموت كنترل دزدگير

استيل ميت سبب پاك شدن كدهاي قبلي ريموت كنترل ها ميشود.

به دستگاه استيل ميت فقط دو ريموت كنترل را ميشود كد داد

راهنمای دزدگیر استیل میت کرنل (Steel Mate/Kernel Series) معمولی

 

مسلح کردن با صدا

با فشار دادن دکمه  درب ها بسته و سیستم با صدای آژیر و چشمک چراغ راهنما مسلح می شود.

 

مسلح کردن بی صدا

با فشار دادن دکمه  درب ها بسته و سیستم با چشمک چراغ های راهنما مسلح می شود.

 

غیرمسلح کردن

با فشار دادن  درب ها باز و سیستم از حالت مسلح خارج می شود

 

جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار

با فشردن دکمه  به مدت 2 ثانیه، آژیر به صدا در آمده و چراغ های راهنما چشمک می زنند. با فشردن دکمه  به مدت 2 ثانیه  فقط چراغ های راهنما چشمک می زنند.

 

صندوق پران

با فشار دادن دکمه  یا  به مدت 3 ثانیه درب صندوق عقب اتومبیل باز می شود.

در ریموت های مدل 4 دکمه برای باز کردن درب صندوق عقب، دکمه های  و  را بطور همزمان به مدت 2 ثانیه فشار دهید (در حالت غیر مسلح)

 

ضدسرقت (خاموش کن)

برای خاموش کردن اتومبیل به هنگام سرقت دکمه  را به مدت 2 ثانیه فشار دهید تا چراغ های راهنما چشمک بزنند. پس از گذشت 10 ثانیه با چشمک سریع چراغ های راهنما و صدای آژیر اتومبیل خاموش می شود. برای خروج از این حالت دکمه را فشار دهید.

برای استفاده از این حالت ابتدا باید جمپر شماره 3 را در حالت فعال قرار دهید.

 

غیرفعال کردن سیستم با سوئیچ در مواقع اضطراری

در مواقعی که به ریموت دسترسی ندارید درب اتومبیل را باز کرده و پدال ترمز را فشار دهید و سوئیچ اتومبیل را 10 مرتبه روشن، خاموش نمایید (ON-OFF) و دهمین مرتبه سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار دهید

 

فعال یا غیرفعال کردن سیستم سخنگویی دزدگیر (Voice OFF/ON)

برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم سخنگو دکمه  به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا چراغ های راهنما به طور ثابت روشن شوند.

در این حالت اگر با فشردن دکمه  آژیر دو علامت مشخص بفرستد، سیستم سخنگویی فعال می شود و اگر با فشردن دکمه آژیر علامتی نفرستد سیستم سخنگویی غیرفعال می شود.

درنهایت برای ذخیره کردن تنظیمات انجام شده دکمه  را به مدت چند ثانیه فشار دهید.

 

تنظیمات مربوط به پین کد (رمزگذاری ریموت)

فعال کردن سیستم پین کد

برای اینکار سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار دهید و دکمه  را به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا آژیر دوعلامت مشخص به معنی فعال شدن این سیستم ارسال نماید.

غیر فعال کردن سیستم پین کد

برای اینکار سوئیچ را روی پله دوم () قرار دهید و دکمه  را به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا آژیر یک علامت مشخص به معنی غیر فعال شدن ایین سیستم ارسال نماید.

 

نحوه رمزگذاری ریموت

برای رمزگذاری ریموت سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار دهید و دکمه  را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. با به صدا درآمدن تک آژیر سیستم آماده رمزگذاری است. در این حالت یک رمز 4 رقمی با استفاده از اعداد 1، 2، 3، 4 (برای مثال 2143) انتخاب کنید. (با وارد نمودن هرعدد چراغ راهنما یکبار چشمک می زند). برای ذخیره کردن رمز انتخاب شده دکمه  را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا با صدای تک آژیر رمز ذخیره شود. پین اولیه دستگاه 1234 می باشد.

 

نحوه استفاده از ریموت پین کددار (در حالتی که پین کد فعال باشد)

برای غیرمسلح کردن سیستم در حالتی که پین کد فعال باشد ابتدا دکمه  را فشار دهید. آژیر 3 مرتبه به صدا درمی آید. در این مرحله رمز خود را توسط دکمه های ریموت وارد نمائید (با وارد نمودن هرعدد چراغ راهنما یکبار چشمک می زند)

اگر رمز صحیح وارد شود سیستم غیر مسلح می شود و اگر رمز اشتباه وارد شود آژیر 3 مرتبه به صدا درمی آید و شما می توانید رمز صحیح را مجددا  وارد نمائید. اگر رمز 5 مرتبه اشتباه وارد شود آژیر به مدت 30 ثانیه به صدا درمی آید و تا 3 دقیقه امکان ورود رمز جدید ندارد و اگر مجددا رمز 5 مرتبه دیگر اشتباه وارد شود تا 10 دقیقه امکان ورود رمز وجود نخواهد داشت.

 

مسلح شدن اتوماتیک بدون قفل شدن درب ها

اگر این سیستم را توسط جمپر شماره 2 فعال نمایید بعد از بستن آخرین درب دستگاه با چند مرتبه به صدا درآوردن آژیر به صاحب خودرو یادآوری می کند که سیستم را مسلح نمائید و اگر شما این کار را انجام ندهید پس از چند ثانیه سیستم به صورت اتوماتیک مسلح می شود ولی درب ها قفل نمی شوند.

در صورتیکه جمپر این سیستم را در حالت غیرفعال قرار دهید سیستم توسط صدای آژیر به شما یادآوری می کند که سیستم را مسلح کنید ولی سیستم به صورت اتوماتیک مسلح نمی شود.

 
حالت مورد نظرانجام یا تغییر حالتزمان اجرا
مسلح کردن با صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
مسلح کردن بی صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
غیرمسلح کردن و بازکردن قفل درب هاسیستم مسلح
جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار یا  2 ثانیههرزمان
صندوق پران یا  3 ثانیههرزمان
ضد سرقت (خاموش کن) 2 ثانیهاتومبیل روشن
 

راهنمای تکنسین نصب

سیم بندی

کانکتور 6 تایی

زرد/مشکی: تحریک بالابر اتوملتیک (منفی)

زرد: رله قطع کن موتور

قهوه ای/سفید: تحریک لادری کاپوت (منفی)

نارنجی: پدال نرمز

سفید: پله اول سویچ (ACC)

آبی: تحریک لادری (منفی/مثبت)

 

کانکتور 6 تایی 2 ردیفه

قرمز: برق دائم (+12V)

قرمز/مشکی: صندوق پران (مثبت)

قهوه ای: چراغ راهنما

صورتی: آژیر

مشکی: اتصال آهن

 

کانکتور 6 تایی

نارنجی: مربوط به قفل مرکزی

سفید: مربوط به قفل مرکزی

زرد: مربوط به قفل مرکزی

نارنجی/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

سفید/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

زرد/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

 

سیم بندی جهت اتصال به پمپ

نارنجی + نارنجی/مشکی: اتصال آهن

زرد + زرد/مشکیبرق دائم (+12V)

سفید: پمپ

سفید/مشکی: پمپ

 

سیم بندی جهت اتصال به قفل مرکزی

نارنجی + نارنجی/مشکی: قطع شوند

زرد + زرد/مشکی: اتصال آهن

سفید: قفل مرکزی (منفی)

سفید/مشکی: قفل مرکزی (منفی)

 

نحوه کد دهی ریموت

شستی ریست روی برد دستگاه را فشاد داده و نگه دارید تا چراغ LED به طور ثابت روشن شود.

با فشار دادن یک دکمه از ریموت شماره 1 چراغ LED خاموش می شود و با فشار دادن مجدد همان دکمه چراغ 3LED  مرتیه چشمک می زند و ریموت کد می گیرد و LED مجددا به طور ثابت روشن می شود و آماده کد گرفتن ریموت شماره 2 می شود. ریموت شماره 2 را نیز همانند ریموت اول کد دهید و در نهایت شستی ریست روی برد دستگاه را رها نمائید.

 

تنظیمات جمپرها:

لادری منفیضدسرقت غیرفعالمسلح شدن اتوماتیک فعالپمپ الکتریکی
    
4321
لادری مثبتضدسرقت فعالمسلح شدن اتوماتیک غیرفعالپمپبادی

 
 برای دانلود این بخش اینجا کلیک فرمایید