قسمت قهوه ای:

لادری آنی درب ها : کانکتور 9، 10 ، 19 ، 20

لادری درب موتور : کانکتور 17

لادری صندوق : کانکتور 5سیم آبی

قفل مرکزی : سیم کرم رنگ با تحریک منفی درب ها باز می شود و زمانی که سیم چیده شود درب ها قفل می شود. (سیم سبز خط مشکی با زرد یکی شود به یک طرف سیم چیده شده متصل شود. سیم سبز طرف دیگر و سیم زرد خط سفید به بدنه وصل شود)

سیم پله دوم(ACC) : کانکتور 3

1* برای نصب سیم های لادری به صورت آنی می توان از 2 روش استفاده کرد(در روش 1 نیازی به قطع کردن سیم های خودرو نمی باشد)

2* برای سیم های درب موتور و صندوق از 2 عدد دیود 4007 استفاده شود.

3* برای نصب پاور ویندوز 12+ پاور از سیم قرمز پشت سوییچ گرفته شود.

4* برای نصب پاور ویندوز از 2 پاور دو کانال استفاده می شود. برای شیشه های جلو از سوکت مشکی افقی سیم نارنجی، سیم طوسی(خروجی پاور +) برای شیشه های عقب پشت جعبه فیوز(پشت رله های زرد رنگ) سیم سفید و سیم طوسی(خروجی موتور پاور -) استفاده شود.