کیت قهوه ای بالای جعبه فیوز، دزدگیر فابریک گل می باشد.

لادری درب موتور : سیم قهوه ای خط زرد با تحریک(-)

لادری درب صندوق : سیم قهوه ای خط سفید با تحریک(-)

راهنماها : سیم سبز خط مشکی، سبز خط سفید

Lock(قفل مرکزی) : سیم زرد با تحریک منفی

سیم بریده شود درب ها Unlock میگردد.

صندوق پران : سیم زرد خط مشکی(+)

تحریک پاور فابریک : سیم سفید(-)(نکته1)

لادری 4درب : قهوه ای خط سبز(-)(نکته2)

دسته سیم پشت سوییچ

12+ : سیم قرمز خط زرد

پله دوم(IGN) : سیم آبی خط مشکی

نکته1: برای فعال کردن پاور فابریکی ابتدا سیم قطع کن موتور را با یک رله تقویت کرده سپس سیم سفید را چیده و یک عدد دیود 4007(سر خط دار به سمت کیت دزدگیر فابریکی) میگذاریم. سیم قطع کن به سر بدون خط دیود نصب می شود.

نکته2: سیم قهوه ای خط سبز لادری تاخیری می باشد. در صورتی که بخواهیم لادری آنی نصب کنیم سیم قهوه ای خط سبز را باید از کیت دزدگیر فابریک گل جدا کرده و مستقیم به سیم لادری دزدگیر نصب کنیم.