کاتالوگ فارسی دزدگیر چیرکار

دستورالعمل کارکرد ها

شرح ریموت تصویری

تنظیم زمان

دکمه 2و 3 را فشار داده و نگه دارید تا ریموت وارد وضعیت تنظیم ساعت شود.علامت ساعت چشمک می زند دکمه 2 را فشار دهید تا ساعت اضافه شود دکمه 3 را فشار دهید تا مقدار دقیقه اضافه شود دکمه 4 را فشار دهید تا ریموت از وضعیت تنظیم ساعت خارج گردد.

تغییر حالت از لرزشی به صدادار

دکمه های 2 و 4 را فشار داده و نگه دارید تا وارد حالت صدادار شود همین عمل را برای تغییر به حالت لرزشی تکرار نمایید.

بی صدا روشن/خاموش

آلارم دستگاه در دو حالت بی صدا و با صدا امکان پذیر است دکمه های 3 و 4 را فشار دهید آژیر دستگاه 2 بار صدا می کند این بدان معناست که دزدگیر در حالت صدادار قرار دارد زمانی که دکمه های 3 و 4 را مجددا فشار دهید آژیر یکبار به معنی ورود به حالت بی صدا چریپ می کند

قفل (مسلح بودن دزدگیر)

وقتی اتومبیل در وضعیت عادی قرار دارد دکمه 1 را جهت فعال شدن دزدگیر فشار دهید.چراغ های راهنما یک بار چشمک می زند قفل مرکزی و قطع کن استارت فعال می شوند،دستگاه ظرف مدت 5 ثانیه مسلح می شود.

توجه : دستگاه در حالت بی صدا چریپ نمی کند منتها ریموت یک بار بوق می زند و نمایشگر ریموت علامت زیر را نشان می دهد:

 

غیرفعال کردن دزدگیر

دکمه شماره 2 را جهت غیرفعال کردن دزدگیر فشار دهید.

وضعیت اتومبیل : آژیر دو بار صدا می دهد و فلاشر ها دو بار چشمک زنند قفل مرکزی باز می شود.

توجه : در حالت بی صدا آژیر چریپ نمی کند.

وضعیت ریموت تصویری:

ریموت دو بار صدا می کند و صفحه نمایشگر علامت زیر را نشان می دهد.

 

باز کردن صندوق عقب

دکمه شماره 3 را به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا صندوق عقب گشوده شود.

وضعیت اتومبیل

آژیر دو بار صدا می دهد فلاشر ها دو مرتبه چشمک می زنند و قفل مرکزی باز می شود.

توجه : در حالت بی صدا آژیر صدا نمی کند.

ضد سرقت

پس از روشن شدن اتومبیل دکمه های 1 و 2 را بفشارید عملیات ضد سرقت آغاز می شود.

وضعیت خودرو

چراغ ها سه مرتبه چشمک می زنند

وضعیت ریموت تصویری

ریموت شروع به سر و صدا کرده نمایشگر LCD در هر سه ثانیه چشمک می زند در این حالت درب ها قفل شده و خودرو خاموش می گردد.

در حین این عملیات هر دکمه ای از کنترل که بفشارید عملیات قطع می گردد.

اخطار جهت مسلح کردن دزدگیر

15 ثانیه پس از آن که خودرو متوقف گردیده و تمام درب های خودرو بسته شد سیستم دزدگیر به راننده جهت مسلح کردن یادآوری می نماید

وضعیت خودرو در این حالت

چراغ ها 5 مرتبه چشمک زده و آژیر 3 بار صدا می کند.

وضعیت ریموت تصویری(پیجر)

ریموت 3 مرتبه صدا کرده و صفحه نمایشگر علامتی به شکل زیر را نشان می دهد.

 

عکس العمل دستگاه در هنگام وقوع ضربه

در صورت مسلح بودن سیستم چراغ ها چشمک زده و آژیر به مدت 25 ثانیه صدا می کند.دکمه 2 را جهت غیر مسلح کردن سیستم و یا دکمه 1 را تنها برای قطع سر و صدا فشار دهید

توجه : در حالت بی صدا آژیر صدا نمی کند

وضعیت ریموت در این حالت

ریموت 16 بار صدای بیب بیب می دهد و صفحه نمایشگر به شکل زیر علامت می دهد

 

آلارم دستگاه در هنگام سرقت

در زمان مسلح بودن سیستم در صورتی که درب خودرو گشوده شود و یا سوئیچ خودرو باز شود:

خودرو:

چراغ های چشمک زن و آژیر 25 ثانیه به طور مداوم آلارم می کنند دکمه شماره 2 را جهت لغو آلارم فشار دهید.در این حالت دزدگیر نیز غیرفعال خواهد شد چنانچه در حالت آلارم دکمه 1 را بفشارید فقط سرو صدا و چشمک زدن متوقف می شود و سیستم همچنان مسلح باقی می ماند.

ریموت تصویری

در این وضعیت پیجر دستگاه 16 مرتبه بیب بیب کرده و علامت زیر روی صفحه نشان داده می شود

فراخوان صاحب خودرو

چنانچه شخصی به دنبال صاحب خودرو بگردد،می تواند بر روی برچسب مخصوصی که روی شیشه خودرو چسبانده شده است ضربه ای با انگشت وارد نماید،در این حالت پیجر با صدای زنگ مخصوصی صاحب خودرو را خبردار می کند

وضعیت خودرو

فلاشرها سه بار چشمک می زند

وضعیت ریموت تصویری

ریموت تصویری 8 مرتبه بیب بیب می کند و صفحه نمایش علامت زیر را نشان می دهد.

 

این برچسب را بخ سنسور کال کار چسبانیده و هر دو را به گوشه پایین سمت راست شیشه جلو بچسبانید

اخطار برای فراخوانی مورد توجه قرار نگرفته:

در این حالت(پس از 8 مرتبه صدای ریموت) چنانچه صاحب خودرو متوجه فراخوان نشود ریموت تصویری برای هر سه ثانیه یک بار صدای بیب بیب می دهد

هشدار ضعف باطری

برای ریموت تصویری یک باطری آلکالاین با سایز AAA و ولتاژ1.5 ولت انتخاب نمایید،زمانی که باطری ضعیف می شود ریموت به شما رد مورد تعویض باطری هشدار خواهد داد

قفل و باز شدن درب ها در حین رانندگی

15 ثانیه پس از روشن نمودن خودرو و با اولین ترمز یا فشار دکمه 1 درب ها قفل می گردند پس از توقف خودرو قفل درب ها به طور خودکار باز شده و یا می توانید دکمه 2 را جهت باز نمودن قفل درب ها فشار دهید.

توجه : چنانچه درب ها خوب بسته نشده باشد و کلید در حالت باز یا ON باشد قفل خودکار درب ها انجام نخواهد شد.

اخطار قفل نکردن درب ها :

چنانچه پس از توقف خودرو درب ها قفل(یا دزدگیر فعال) نشده باشند فلاشرها جهت یادآوری شورع بع چشمک زدن می نمایند.

مسلح شدن خودکار جهت حذف خطاهای احتمالی

در حالت فشردن دکمه باز اگر دربی ظرف مدت 25 ثانیه باز نشود سیستم مجددا و به طور خودکار مسلح می گردد.این عمل از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری می کند.

تاخیر چراغ سقفی (DOME LIGHT)

در اتومبیل هایی که داخل کابین با تاخیر خاموش می شوند بایستی با توجه به مدت تاخیر،این کلید تنظیم شود.کافیست درپوش کوچک روی دستگاه مرکزی را بردارید و یکی از مقادیر 10 ثانیه،15 ثانیه و یا 40 ثانیه را انتخاب نمایید

هشدار دنده عقب:

این حالت جهت ایمنی بیشتر در سری های جدید اضافه شده است.چنانچه سیم مربوط را به چراغ دنده عقب متصل نمایید.فلاشرها و آژیر به هنگام دنده عقب به منظور هشدار رانندگان پشت سر کار می کنند

غیرفعال نمودن در حالت اضطرار

چنانچه ریموت کنترل های دستگاه معیوب و یا مفقود گردند و یا وضعیتی اضطراری پیش بیاید که مجبور به غیر فعال نمودن سیستم دزدگیر بدون استفاده از ریموت های آن بشوید به قرار زیر می توانید عمل نمایید: ابتدا درب خودرو را با کلید آن باز نمایید،دستگاه به مدت 25 ثانیه آلارم می کند پس از ختم آلارم سوئیچ خودرو را 5 مرتبه باز و بسته نمایید(ظرف مدت 3 ثانیه) در این حالت فلاشرها یک چشمک می زند پس از گذشت 6 ثانیه فلاشر یک بار دیگر چشمک می زند.این بدان معناست که سیستم حفاظتی کلا غیر فعال شده است

روش اضافه نمودن ریموت کنترل به دستگاه (به خاطر داشته باشید جهت انجام عملیات کد دهی ریموت ها درب ها بایستی بسته باشند)

تا سقف سه عدد ریموت کنترل (تصویری یا غیر تصویری) می توانید به سیستم کددهی نمایید

سوئیچ خودرو را 5 مرتبه باز و بسته نموده پس از یک بار چشمک زدن فلاشرها دکمه شماره 1 از ریموت اول را فشار دهید فلاشرها یک مرتبه چشمک می زنند سپس دکمه 1 از ریموت دومی را فشار داده فلاشرها جهت تایید چشمک می زند و برای مرتبه سوم برای ریموت سوم نیز این عمل را تکرار نمایید.

چنانچه بخواهید تنها دو ریموت را کددهی نمایید دکمه شماره 1 ریموت دوم را دو مرتبه فشار دهید پس از اتمام فلاشرها دوبار چشمک به معنای ختم عملیات کددهی می زند در این وضعیت کلیه ریموت های قبلی از حافظه دستگاه پاک شده غیر فعال می گردند

یادداشت : چنانچه بخواهید تنها یک ریموت به دستگاه کددهی نمایید بایستی دکمه 1 آن را سه مرتبه فشار دهید

تغییر زمان قفل مرکزی (برای خودروهایی که سیستم قفل مرکزی آن ها بادی است مانند بنز و BMW)

در برنامه کددهی در صورت فشردن دکمه 1 زمان قفل مرکزی روی 0.8 ثانیه تنظیم می گردد در صورتی که به جای دکمه 1 دکمه 4 را به مدت 2 ثانیه فشار دهید زمان قفل مرکزی به 4 ثانیه تغییر پیدا می کند.

یادداشت : زمان تعیین شده در کارخانه 0.8 ثانیه می باشد.

نکاتی در هنگام نصب سیستم

بهتر است دستگاه مرکزی در محلی مخفی در سمت راننده قرار گیرد ابتدا مورد محل نصب سیستم مرکزی تصمیمتان را اتخاذ کنید سپس اقدام به سیم کشی نمایید.جهت نصب ایده آل هیچ سیمی را قطع نکنید(به غیر از قطع کن استارت) پس از انجان اتصالات کاملا آن ها را عایق کاری نمایید.سپس سوکت دستگاه را متصل کرده و تمام عملیات را چک کنید.

نصب آنتن

آنتن یکی از اجزا مهم سیستم دزدگیر می باشد محل نصب آن بایستی در قسمت بالا با پایین سمت راست شیشه جلو باشد به خاطر داشته باشید آنتن را نباید بیش از حد نشان داده در شکل زیر به بدنه فلزی خودرو نزدیک نمایید.

رفع عیب

سوال : چرا ریموت تصویری چیزی نشان نمی دهد یا تصویر کمرنگ است؟

علت : 1- باتری مستعمل است. 2- ریموت در رطوبت بیش از حد قرار دارد. 3- ریموت شدیدا ضربه دیده است.

پاسخ : 1- باطری را تعویض نمایید 2- با نصاب تماس بگیرید.

سوال : چرا دکمه های ریموت کار نمی کنند؟

علت : 1- از خوردو بیش از برد مفید دستگاه فاصله دارید 2- دستگاه مرکزی مشکل دارد.

پاسخ : 1- مطابق با دستور العمل کار کنید. 2- با نصاب تماس بگیرید.

سوال : چرا ریموت کار نمی کند و دستگاه در هنگام باز کردن درب یا سوئیچ آلارم نمی کند؟

علت : فیوز دستگاه مرکزی سوخته است.

پاسخ : با نصاب تماس بگیرید.

سوال : چرا گاهی اوقات فلاشر خودرو بی علت چشمک می زند؟

علت : سیم تغذیه (قدرت) یا سیم زمین مشکل دارد یا اتصال کوتاه در سیم کشی وجود دارد.

پاسخ : با نصاب تماس بگیرید احتمالا شاسی لادری مشکل دارد

سوال : چرا صدای آژیر قطع شده یا کم است؟

علت : سیم کشی مشکل دارد.

پاسخ : بایستی سیم کشی را مجددا تست نمایید.

سوال : چرا با کوچکترین لرزشی دستگاه آلارم می کند؟

علت : حساسیت شوک سنسور زیاد است

پاسخ : حساسیت شوک سنسور به اندازه مناسب تنظیم نمایید.

سوال : چرا قفل و باز از طریق ریموت مشکل دارد؟

علت : ریموت یا سیستم قفل مرکزی معیوب است.

پاسخ : دستگاه را غیر فعال کرده با نصاب تماس بگیرید.

سوال : چرا در حالی که تمام درب ها بسته است ریموت علامت باز بودن درب را نشان مس دهد و سیستم آلارم می کند؟

علت : شاید درب ها خوب بسته نشده اند یا سیم کشی قفل مرکزی ایراد و یا اساسا خود سیستم قفل مرکزی اصلی خودرو ایراد دارد یا چراغ کابین از مدل تاخیری است(مانند پژو 206 یا سمند)

پاسخ : بایستی با نصاب جهت بررسی سیم کشی تماس بگیرید

 برای دانلود این بخش اینجا کلیک فرمایید 

 www.chaircar.ir