راهنمای نصب استارتر

مشخصات دستگاه

1- دارای حالت رزوشن

2-دارای تایم حفاظت استارت جهت جلوگیری ازخرابی استارت و گرم کردن اتومبیل

      3 - قابلیت نصب برروی اکثر دزدگیرها (دزدگیرهایی که دارای صندوق بران یا AUX  و... می باشند )

       راهنمای استفاده از استارتر :

 برای استفاده ازاین استارتر به دلیل مسائل حفاظتی ( جلوگیری ازدردنده ماندن اتومبیل ) ابتدا باید استارت را رزرو کرد تا بتوانید با استفاده از

 تحریک ریموت کنترل دزدگیر اتومبیل را روشن کنید.

       نحوه رزرو واستارت :

      1- هنگامی که اتومبیل درحالت روشن است مطمئن شوید که درب ها کاملاً بسته است.

       ( درصورت قطع کردن Wire  Mode باید

ده خواهید نمود که اتومبیل هنوزروشن می باشد .دراین حالت شما 30 ثانیه مهلت دارید که بقیه عملیات

 رزروشن را انجام دهید .                                                                                                                                                                              

3- درب اتومبیل را باز کرده و پیاده شوید سپس درب خودرو را ببندید بعداز بسته شدن اخرین درب اتومبیل خاموش می شود که نشان    دهنده رزرو شدن استارت می باشد .

نحوه روشن کردن اتومبیل با استفاده ازاستارتر ومشخصات آن  :

1-درصورت تحریک شدن استارتر اتومبیل شروع به استارت زدن می کند وروشن می شود بعدازرسیدن دور موتور به  1000 استارت بطور اتوماتیک

 قطع می شود وبعد از چند ثانیه آژیر 5 چریپ کوتاه پخش می کند

2- چنانچه اتومبیل روشن نشد استارت بطور اتوماتیک قطع می شود وآزیر2 چریب کوتاه پخش می کند

3- اگر 15 دقیقه پس از روشن شدن اتومبیلتوسط استارتر سوئیچ بازنشود اتومبیل بطور اتوماتیک خاموش می شود( همان تایم گرم کردن اتومبیل )

4- با فشار مجدد دکمه تحرک استارت اتومبیل خاموش میشود واستارتر درحالت رزرو باقی می ماند .

5- اگر بعدازروشن شدن اتومبیل یکی ازدربهاباز شود اتومبیل حداکثر30 ثانیه روشن می ماند .

نکته :

1-درطول زمانی که استارت رزو باشد اگر یکی ازدرب های اتومبیل ویا درب موتور یاصندوق عقب باز شود استارت  از حالت  رزرو خارج می شود وآزیریک چریپ بلند پخش می کند.

2- توصیه می شود درمکان هایی که اتومبیل درسراشیبی قرارداد از استارتر استفاده نکنید.

راهنمای نصب:

1- یکی ازسیم های تحریک را به خروجی دزدگیر ( صندوق پران  AUX  یا ...) وصل کنید .

2- سیم ACC  دزدگیر را حتما به سیم  ACC اتومبیل وصل کنید (به سیم ON  وصل نکنید )

3- اگر بعداز قفل وبازکردن اتومبیل توسط دزدگیر استارتر ازحالت رزرو خارج شد برای اتصال سیم لادری دزدگیر ازیک دیود استفاده کنید.

4- برای سهولت درنصب سیمهای استارتر را به سیمهای مشابه دردزدگیر وصل کنید

5- دقت شود که سیمهای شوک سنسور را جابه جا وصل نکنید ( دقیقاً مطابق نقشه )

6- برای شوک سنسورهایی که یک تحریک دارد فقط دوسیم سبزوزرد را وصل کنید ( مطابق نقشه ) ودو سیم سفید وبنفش را قطع کنید

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید