دی وی آر 4 کانال اس تی ال

نمایش
تصویر
 ورودی
 4
رزولوشن
 PAL: 352*288,720*288,720*576

NTSC: 352*240, 720*240, 720*480
 

Add to wishlist

نمایش
تصویر
 ورودی
 4
رزولوشن
 PAL: 352*288,720*288,720*576

NTSC: 352*240, 720*240, 720*480
زنده
 نمایش چندتایی
 1-4
اجرا
سیستم عامل
 Embedded Linux
ضبط
 کد فشرده سازی
 H.264
 
 

Questions & Answers :