دی وی آر 16 کانال آنیمو,Unimo – udr 708cs

دی وی آر 16 کانال آنیمو

فرمت H.264 همراه با یک لایه پردازش تصویریFULL D1

        ضبط و بازبینی تصاویر بصورت کاملا زنده

        قابلیت پخش تصاویر بر روی نرم افزارCMS تا 128 کانال

        دارای عملکرد ضبط صدا  تا 16 کانال

        مدیریت چند سطحی کاربر

        مدیریت چند سطحی کاربر

        کنترل وضعیت ضبط  دستگاه

Add to wishlist

فرمت H.264 همراه با یک لایه پردازش تصویریFULL D1

        ضبط و بازبینی تصاویر بصورت کاملا زنده

        قابلیت پخش تصاویر بر روی نرم افزارCMS تا 128 کانال

        دارای عملکرد ضبط صدا  تا 16 کانال

        مدیریت چند سطحی کاربر

        مدیریت چند سطحی کاربر

        کنترل وضعیت ضبط  دستگاه

        قابلیت نمایش تصاویر بر روی گوشی¬های iphone، ipad، Android، Symbian

        قابلیت پشتیبان گیری از تصاویر بر روی USB/NETWORK

        ذخیره کلیه فعالیتهای کاربر بر روی دستگاه (Log)CD/DVD/USB/NETWORK

Questions & Answers :