namad

کواد فک , FAAC کواد

کواد فک , FAAC کواد ,مدار بسته ,دوربین , cctv

این دستگاه دوربین های مدار بسته ورودی را در 4 یا 8 قسمت حالت جدولی ئر تلوزیون به نمایش ور می آورد

8 ورودی و 1 خروجی تلوزیون

Questions & Answers :