دی وی آر 4 کانال مدل 6004MX, STL

دی وی آر 4 کانال مدل STL

دی وی آر 4 کانال مدل 6004 MX
 رزولوشن
 PAL: 352*288,720*288,720*576

NTSC: 352*240, 720*240, 720*480
 نمایش چندتایی

 1-4
سیستم عامل
 Embedded Linux 
ضبط
 کد فشرده سازی
 H.264
سرعت ضبط

(NTSC/PAL)
 120/100 FPS (CIF)

120/100 FPS (2CIF)

60/50 FPS (D1)
 حالت ضبط
 مداوم، سنسور، زمان بندی، آشکارسازی حرکت، ضبط اضطراری، ضبط قبل و بعد از آلارم 

Add to wishlist

دی وی آر 4 کانال مدل 6004 MX 
 رزولوشن
 PAL: 352*288,720*288,720*576

NTSC: 352*240, 720*240, 720*480 
زنده
 نمایش چندتایی

 1-4 
اجرا 
سیستم عامل
 Embedded Linux 
ضبط
 کد فشرده سازی
 H.264 
سرعت ضبط

(NTSC/PAL)
 120/100 FPS (CIF)

120/100 FPS (2CIF)

60/50 FPS (D1) 
حالت ضبط
 مداوم، سنسور، زمان بندی، آشکارسازی حرکت، ضبط اضطراری، ضبط قبل و بعد از آلارم 
حالت Overwrite
 قابل تنظیم 
جستجو
 حالت جستجو
 بر اساس تاریخ و زمان، نوار زمان، رویداد
شبکه
 کنترل پهنای باند
 قابل تنظیم 
Stream
 CIF- 2CIF- D1 
پروتکل
 TCP/IP, DDNS, DHCP 
نمایش
 با استفاده از نرم افزارهای IE-NET 
ذخیره سازی
 هارد داخلی
 1*2 TB (SATA)
  خروجی های دستگاه
 تصویر
 خروجی
 VGA, BNC, SPOT 
صدا
 ورودی/ خروجی
 1/1
 کد فشرده سازی
 G273.1 
آلارم
 ورودی/ خروجی
 1/4 

Questions & Answers :