دي وي آر 4 کانال,سينتکس,DVR,SX-104,cyntex

با قیمت مناسب برای مصارف خانگی
دارای 4 ورودی تصویر بدون ورودی صدا
دارای خروجی AV و VGA
ضبط REALTIME برای 4 کانال
فاقد USB,LAN و ریموت کنترلر

Add to wishlist

با قیمت مناسب برای مصارف خانگی
دارای 4 ورودی تصویر بدون ورودی صدا
دارای خروجی AV و VGA
ضبط REALTIME برای 4 کانال
فاقد USB,LAN و ریموت کنترلر

Questions & Answers :