چیرکار گلد وی V

دزدگیر ماجیکار

( 120 )
ریموت تصویری

وضعیت تعمیرگاه

اخطار باز بودن دربها

خروجی باز کننده صندوق عقب

بیصدا / باصدا

تایمر - ساعت

آنتن جداگانه برای افزایش برد ریموت

خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت

ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ

فعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیک

فرمان قفل شدن دربها بعد از روشن شدن خودرو جهت ایمنی کودکان

Add to wishlist

کلمات کلیدی:

دزدگیر ماجیکار,magicar,فروش دزدگیر ماجیکار,نمایندگی ماجیکار,ریموت جدید ماجیکار,2014,مدل جدید دزدگیر ماجیکار,ماجیکار اصل,ماجیکار کره ای,نصب دزدگیر ماجیکار,لیست قیمت جدید دزدگیر ماجیکار,1393

Questions & Answers :