ماكت دوربين صنعتي با النز اتو آیریز

ماكت دوربين صنعتي با النز اتو آیریز

ماكت دوربين صنعتي

باابعاد 170*95*230

با لنز برقي با پايه

و LED هشداردهنده

Questions & Answers :