فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
نگهبان سیستم تهران آزادی باغبان پلاک 3 واحد 4 تهران 1456614315 تهران

تلفن: 02166056650
فکس: 02166051320
ایمیل: negahbansystem@gmail.com

دوشنبه:  از 9 صبح تا 6 بهدازظهر یکسره باز

سه شنبه:  از 9 صبح تا 6 بهدازظهر یکسره باز

چهارشنبه:  از 9 صبح تا 6 بهدازظهر یکسره باز

پنج شنبه:  تعطیل

جمعه:  تعطیل

شنبه:  از 9 صبح تا 6 بهدازظهر یکسره باز

یک شنبه:  از 9 صبح تا 6 بهدازظهر یکسره باز