شرایط اعطای نمایندگی صنایع الکترونیک نگهبان سیستم

شرایط نمایندگی شرکت نگهبان سیستم با توجه به تغییرات حاصل شده وسطح خدمات قابل ارائه و در راستای نوسازی و بروزرسانی شبکه فروش و توجه به نیازهای مشتری تصویب شد .

شرایط کلی اخذ نمایندگی فروش محصولات

۱ . حداقل ۳ سال تجربه در زمینه سیستم های حفاظتی

۲ . توانایی فنی ارائه سیستم ها

۳ .محل کسب تجاری یا اداری معتبر

۴ . حسن شهرت در حوزه فعالیت سیستمهای حفاظتی در بین همکاران

5 . دارا بودن توانایی مالی متناسب با شهرستان مورد فعالیت

7. رعایت کامل قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری شده توسط شرکت

6. فعالیت و ارتباط کاری مستمر با شرکت به میزان حداقل شش ماه

8.حداقل یک مورد از شرایط زیر را دارا یاشد.

الف.شرکت ثبت شده

ب. پروانه کسب

ج. سند ملکی به نام نماینده

 9.دارا بودن دسته چک صیادی جدید و عدم چک برگشتی 

مدارک و شرایط مورد نیاز نمایندگی

الف ) نماینده فروش همکار

 •        کپی روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت ثبت شده افراد حقوقی

   یا جواز کسب برای افراد حقیقی

  •         تکمیل فرم همکاری

ب ) نماینده  فروش

  •         کپی روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت ثبت شده
  •         تکمیل فرم همکاری
  •         کپی سند و یا اجاره نامه محل فعالیت
  •         پرینت حساب شرکت و یا مدیر عامل شرکت در 6 ماه گذشته مهمور به مهر بانک
  •         ارائه ضمانت متناسب به میزان خرید ماهانه -

         (این مبلغ توسط شرکت و متناسب با شهرستان نماینده محاسبه و اعلام می شود) .

  •         مذاکره تلفنی و یا حضوری جهت تائید صلاحیت شخص متقاضی توسط کارشناسان شرکت نگهبان سیستم