نحوه کددهی ریموت پژو 206

پژو 206 مولتی پلکس: کنار درب خودرو بایستید دکمه ریموت را به مدت 10 ثانیه فشار دهید سپس دکمه ریموت را رها کنید. چنانچه گیرنده و فرستنده سالم باشند کد خواهد گرفت.

پژو 206 غیر مولتی پلکس: روی صندلی راننده بنشینید دکمه ریموت رابصورت یکسره فشار دهید و نگه دارید تا چراغ ریموت خاموش شود سپس دکمه ریموت را رها کنید تا لامپ بصورت ثابت روشن شود دو بار پشت سر هم دکمه ریموت را فشار دهید سوییچ را باز و بسته کنید 3 ثانیه صبر کنید. اگر ریموت و گیرنده سالم باشند کد خواهد گرفت.

نکته ای که باید در نظر داشت این که اگر از فاصله دور خارج از برد ریموت دکمه به مدت زیاد فشار داده شود از کد خارج خواهد شد