روش نصب پاور ویندوز بر روی پراید 132،111،141 و تیبا

طریقه  نصب پاور ویندوز بر روی خودروهای پراید و تیبا 

در پست مربوط به قفل مرکزی توضیح دادیم که سیستم تحریک قفل مرکزی خودروهای یاد شده بصورت تحریک مثبت بوده و بنابر این ما باید از بین دو سیم تحریک مثبت و منفی که در سوکت پاور ویندوز موجود است سیم منفی را حذف کرده و سیم مثبت را که عموما به رنگ نارنجی می باشد انتخاب نماییم.

در قسمت پایین پمپ درب دو سیم کلفت به رنگ های سبز و قرمز متصل به پمپ قفل درب هستند که هنگام قفل شدن درب یک پالس مثبت لحظه ای در سیم سبز و زمان باز شدن قفل درب یک پالس مثبت لحظه ای در سیم قرمز ایجاد می شود. بنابر این ما سیم نارنجی رنگ یا همان سیم تحریک مثبت پاور را به سیم سبز رنگ وصل می کنیم.

سیم مثبت را از لای در رد کرده و به سیم کلفت سفید می بندیم. برای بستن سیم acc به کمک تستر بر روی سوکت کلید شیشه بالابر سمت راننده سیم برق را پیدا نموده و سیم acc را به آن می بندیم. 

 سیم مشکی را به بدنه وصل می کنیم و سیم انتخاب مثبت یا منفی بودن جریان بالا برنده شیشه (قرمز خط مشکی ) را به سیم قرمز (مثبت) وصل می کنیم. سیم های مربوط به هرکدام از شیشه بالابرها را وصل نموده و کار به انتها می رسانیم 

عباس سلیمان سالم