استخدام

داشتن روحیه تیمی بالا

با بیمه وسایرحقوق ومزایای قانونی - خانم - آقا - تمام وقت - نیمه وقت

دانلود فرم استخدام

خواهشمندست رزومه خود را برای ما ایمیل فرمایید

negahbansystem@gmail.com