راهنمای دزدگیر پی ال سی (PLC) معمولی

مسلح کردن با صدا

با فشار دادن دکمه  درب ها بسته و سیستم با صدای آژیر و چشمک چراغ راهنما مسلح می شود.

 

مسلح کردن بی صدا

با فشردن دکمه درب های اتومبیل قفل و سیستم با چشمک چراغ های راهنما مسلح می شود.

 

غیرمسلح کردن

با فشار دادن  درب ها باز و سیستم از حالت مسلح خارج می شود

 

جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار

با فشردن دکمه  یا  به مدت 2 ثانیه آژیر به صدا درآمده و چراغ های راهنما چشمک می زنند (10 تا 30 ثانیه) در حالت بی صدا، فقط چراغ های راهنما چشمک می زنند.

 

صندوق پران

برای بازکردن درب صندوق عقب توسط ریموت یکی از دکمه های  یا  را یکبار فشار داده و سپس همان دکمه را مجددا 3 ثانیه فشار دهید.

 

ضدسرقت (خاموش کن)

برای خاموش کردن اتومبیل به هنگام سرقت دکمه  را فشار دهید و پس از چشمک زدن چراغ های راهنما دکمه  را به مدت 5 ثانیه فشار دهید. پس از 15 ثانیه اتومبیل خاموش می شود.
 

قفل کردن دکمه های ریموت

برای قفل کردن دکمه های ریموت یا برعکس دکمه های  و F  را همزمان به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

 

قفل کودک (قفل شدن اتوماتیک درب ها موقع رانندگی)

در این حالت 15 ثانیه پس از روشن روشن اتومبیل، اولین باری که پدال ترمز فشرده شود درب ها قفل و با خاموش شدن اتومبیل قفل درب ها باز می شوند. برای غیرفعال کردن این سیستم سیم نارنجی موجود در سوکت 11 ردیفی را قطع می کنیم.

هشدار باز بودن درب اتومبیل توسط چراغ های راهنما

وقتی درب اتومبیل باز باشد چراغ های راهنما جهت اعلام هشدار (به مدت 15 ثانیه) چشمک می زنند.
 

یادآوری غیرمسلح ماندن سیستم پس از ترک اتومبیل

در این حالت 10 ثانیه پس از خاموش شدن اتومبیل و بسته شدن درب ها آژیر 4 مرتبه به صدا درآمده و چراغ های راهنما همزمان چشمک می زنند تا مسلح کردن سیستم به صاحب اتومبیل یادآوری شود. برای استفاده از این حالت باید جمپر شماره 3 را در حالت فعال قرار دهید.

مسلح شدن اتوماتیک سیستم پس از ترک اتومبیل

در این حالت 1 دقیقه پس از خاموش شدن اتومبیل و بسته شدن درب ها سیستم به صورت اتوماتیک درب ها را قفل کرده و مسلح می شود. برای استفاده از این حالت ابتدا باید جمپر شماره 1 را در حالت فعال قرار دهید.

 

غیرفعال کردن سیستم با سوئیچ در مواقع اضطراری

در صورتی که به ریموت دسترسی ندارید درب اتومبیل را با سوئیچ باز کرده، پدال ترمز را فشار داده و سوئیچ را ظرف مدت 30 ثانیه 10 مرتبه باز و بسته (ON-OFF) نمائید

 
حالت مورد نظرانجام یا تغییر حالتزمان اجرا
مسلح کردن با صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
مسلح کردن بی صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
غیرمسلح کردن و بازکردن قفل درب هاسیستم مسلح
جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار یا  2 ثانیه هرزمان
صندوق پران -  3 ثانیههرزمان
ضدسرقت (خاموش کن) -  5 ثانیهاتومبیل روشن
 

راهنمای تکنسین نصب

کانکتور 11 تایی

قهوه ای: چراغ راهنما

قهوه ای: چراغ راهنما

مشکی: اتصال آهن

قرمز: برق دائم (+12V)

آبی/مشکی: صندوق پران (مثبت)

زرد: رله قطع کن

صورتی: آژیر

سفید: پله اول سوئیچ (ACC)

نارنجی: پدال ترمز(مثبت)

آبی: تحریک لادری (منفی)

آبی/سفید:تحریک لادری (مثبت)

 

کانکتور 6 تایی

نارنجی: مربوط به قفل مرکزی

سفید: مربوط به قفل مرکزی

زرد: مربوط به قفل مرکزی

نارنجی/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

سفید/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

زرد/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

 

سیم بندی جهت اتصال به پمپ

نارنجی + نارنجی/مشکی: اتصال آهن

زرد + زرد/مشکیبرق دائم (+12V)

سفید: پمپ

سفید/مشکی: پمپ

 

سیم بندی جهت اتصال به قفل مرکزی

نارنجی + نارنجی/مشکی: قطع شوند

زرد + زرد/مشکی: اتصال آهن

سفید: قفل مرکزی (منفی)

سفید/مشکی: قفل مرکزی (منفی)

 

نحوه کد دهی ریموت

در حالت غیر مسلح درب ها را بسته، پدال ترمز را فشار داده و سپس یکی از درب های اتومبیل را باز کنید. در این مرحله سوئیچ را 3 مرتبه باز و بسته نمائید (OFF-ON) و مرتبه سوم در حالت باز (ON) قرار دهید و یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.

می توانید حداکثر 4 ریموت را به دستگاه کد دهید.

نحوه پاک کردن کد ریموت

در حالت غیر مسلح درب ها را بسته، پدال ترمز را فشار داده و سپس یکی از درب های اتومبیل را باز کنید. در این مرحله سوئیچ را 5 مرتبه باز و بسته نمائید. (OFF-ON)  و مرتبه پنجم در حالت بسته (OFF) قرار دهید

تنظیمات جمپرها:

جمپر شماره 1:

مسلح شدن اتوماتیک سیستم (در حالت وصل جمپر)

جمپر شماره 2:

خروجی قفل مرکزی برای پمپ بادی (در حالت وصل جمپر)

جمپر شماره 3:

یادآوری غیرمسلح ماندن سیستم پس از ترک اتومبیل (در حالت وصل جمپر)


كددهي به دزدگيرهاي خانواده پي ال سي

(PLC)

ترمزاتومبيل  را فشاردهيد ودر صورتيكه سيم ترمز اتومبيل را وصل نكرده ايد سيم نارنجي(سيم قفل كودك دستگاه) را به مثبت مستقيم وصل كنيد. يكي از دربها را باز كنيد.فلاشرهاي اتومبيل(راهنماها)شروع به فلاش زدن ميكنند.سپس سه بارسوئيچ(A.C.C)را بازو بسته نموده ودر بار سوم سوئيچ را به حالت باز قرار دهيد.اينك يكي از دكمه هاي ريموت را به مدت  سه ثانيه فشار داده تا صداي چند چريپ به نشانه انجام كد دهي شنيده شود.سوئيچ را بسته وريموت را آزمايش كنيد.براي ريموتهاي بعدي نيز همين مراحل گفته شده را مجددا تكرار كنيد.به دستگاههاي خانواده پي ال سي تا چهار ريموت را ميشود كدداد.ضمنا كددادن به ريموت جديد باعث پاك شدن كد ريموت هاي قبلي نشده وكنسل نمودن كد ريموت هاي قبلي مستلزم مراحل ديگري است كه بعدا به آن اشاره ميكنيم.در ضمن اينكه تمام مراحل از ابتدا تا انتها بايد در كمتر از ده ثانيه انجام شود

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید