كددهي به دزدگير اينولز 

مثبت ومنفي دستگاه را وصل نموده  و4 بار سوئيچ(A.C.C) را باز وبسته كنيد.LED دستگاه اينك يكبار فلاش زده واعلام آمادگي پذيرش كد ميكند، سپس يكي از دكمه هاي ريموت را يكبار فشار داده  تا  LED دستگاه با چند چشمك اتمام عمل پذيرش كد را اعلام كند.براي ريموت دوم نيز همين مراحل را از ابتدا تا انتها انجام داده وسپس دستگاه را تست كنيد .چنانچه مراحل را درست انجام داده باشيد ودستگاه وريموت ها نيز سالم بوده باشد،بايستي ريموت ها كار كند. ضمنا تمام مراحل را بايد كمتر از8 ثانيه انجام دهيد.

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید