دستورالعمل نصب و کاربری دزدگیر اتومبیل والتر دیزل ماتریکس دی ال اس

این دستگاه برای همه انواع اتومبیل ها به قرار زیر قابل استفاده می باشد:

الف) برای اتومبیلهای فاقد سیستم قفل مرکزی، با دارا بودن رله های داخلی مستقیما به پمپ دربها متصل می گردد.

ب) برای اتومبیلهائیکه کارخانه سیستم قفل مرکزی برایشان تعبیه کرده است و یا بعدا اضافه نموده اند.

ج) برای اتومبیلهائیکه کارخانه سیستم قفل مرکزی با ریموت کنترل برایشان تعبیه نموده و این سیستم را بعدا خودشان اضافه نموده اند. شما می  توانید از هردوی سیستمها یعنی ریموت فابریک کارخانه و ریموت های دزدگیر برای قفل و یا باز نمودن درب ها ، مسلح و غیر مسلح نمودن سیستم حفاظتی استفاده کنید.

جدول عملیات دزدگیر در یک نگاه:

کلید 

زمان

وضعیت سیستم

عملکرد

 

نیم ثانیه

عادی

حفاظت در حالت استاندارد

نیم ثانیه

 بازACC

باز نمودن قفل دربها

نیم ثانیه

در حال آلارم کردن

توقف آلارم

نیم ثانیه

مسلح

حذف سنسور لرزشی

2ثانیه

بازACC

روشن و یا خاموش کردن حالت پاسیو

 

نیم ثانیه

مسلح/ در حال آلارم کردن

غیر مسلح و بازنمودن قفل دربها

2ثانیه

در هر زمان

باز نمودن صندوق بار

نیم ثانیه

بازACC

باز نمودن قفل دربها

 

نیم ثانیه

عادی

مسلح نمودن در حالت بیصدا

2ثانیه

در حین رانندگی

ضد سرقت

 

نیم ثانیه

مسلح

جستجوی اتومبیل

2ثانیه

در هر زمان

پانیک (سرو صدا برای هشدار)

AUX

2ثانیه

در هر زمان

باز نمودن صندوق بار

 

نیم ثانیه

مسلح

حذف سنسور لرزشی

2ثانیه

بازACC

لغو و یا فعال کردن هشدار باز ماندن درب

 

2ثانیه

بازACC

لغو و یا فعال کردن حالت اعزام به تعمیرگاه

 

2ثانیه

بازACC

لغو و یا فعال کردن روشن ماندن فلاشر (راهنما)

 

 

2ثانیه

بازACC

لغو و یا فعال کردن قفل کودک

 شرح عملیات:

حفاظت در حالت استاندارد:

با فشردن دگمه     دربها قفل شده و دزدگیر با یکبار چشمک زدن فلاشرها و یک بیب آژیر فعال می گردد. در این حالت استارتر غیر فعال شده وچنانچه پاورویندوز نصب شده باشد شیشه پنجره ها بسته می شوند.

الف)اگر ضربه ملایمی به اتومبیل وارد شود آژیر 3 مرتبه صدا می کند و فلاشرها چشمک می زنند.

ب)اگر ضربه محکمی وارد شود، آژیر و فلاشر ها به مدت 15 ثانیه کار می کنند.

ج)اگر درب ، صندوق بار ،درب موتور و یا سوئیچ باز شود، آژیر و فلاشر ها به مدت 35 ثانیه صدا می کنند ، چنانچه سوئیچ هنوز باز مانده باشد ، سیکل آلارم تکرار می شود.

مسلح شدن در حالت بیصدا:

با فشردن دگمه     دستگاه در حالت بیصدا مسلح می گردد. در صورت تحریک همان اتفاقات حالت استاندارد رخ می دهد با این تفاوت که با تحریک شوک سنسور آژیر صدا نمی کند.

غیر مسلح نمودن:

هنگامیکه سیستم مسلح است با فشردن دگمه     سیستم غیر مسلح شده و آژیر دوبار صدا کرده (در حالت بیصدا آژیر صدا نمی کند) فلاشرها چشمک می زنند.

توقف آلارم:

چنانچه بخواهید سرو صدای دزدگیر را موقتا متوقف کنید ولی سیستم کماکان مسلح بماند دگمه      را فشاردهید. البته اگر کماکان تحریک وجود داشته باشد ، فقط با غیر مسلح نمودن سیستم می توانید آلارم را متوقف کنید.

مسلح شدن مجدد جهت ایمنی

چنانچه تصادفا دزدگیر غیر مسلح شود و ظرف 25ثانیه دربی باز نشود و یا سوئیچ باز نشود ، دزدگیر مجددا مسلح می گردد.

حالت هشدار یا پانیک:

در موارد احساس خطر چنانچه دگمه    را فشار دهید آژیر و فلاشرها بمدت 30 ثانیه صدا می دهد.

الف) چنانچه سیستم مسلح باشد، بدان معناست که شما خارج از اتوموبیل هستید و دچار مشکل شده اید لذا درب خودرو باز می گردد تا شما بتوانید از مهلکه فرار کنید. در صورتیکه ظرف مدت 30 ثانیه سوئیچ باز نشود سیستم مجددا مسلح می گردد.

ب) در وضعیت غیر مسلح ، چه سوئیچ باز باشد چه نباشد بدان معناست که داخل اتومبیل هستید ، لذا دربها بطور اتوماتیک جهت حفاظت از شما قفل می گردد.

باز نمودن صندوق بار از راه دور:

درصورتیکه لوازم مربوط به صندوق پران در اتومبیل شما نصب شده باشد با فشردن دگمه     و یا AUXبمدت 2 ثانیه صندوق گشوده خواهد شد.

بستن شیشه پنجره ها:

بافشردن دگمه         شیشه ها بسته خواهند شد. البته در صورت نصب دستگاه پاور ویندوز

یافتن اتوموبیل در پارکینگ های شلوغ

در زمان مسلح بودن سیستم دگمه       را یکمرتبه فشاردهید.آژیر 5 مرتبه صدا کرده فلاشر ها چشمک می زنند.

حذف حسگر لرزشی

در مواقعی ، عملکرد حسگر لرزشی موجب مزاحمت می گردد.  در این مواقع، اندکی پس ار مسلح نمودن سیستم (حدود 5 ثانیه) یکبار دیگر دگمه      را فشار دهید، حسگر لرزشی موقتا از مدار خارج می گردد.

حسگر لرزشی هوشمند:

چنانچه در محیطی اتومبیل را پارک نموده اید که کودکان در آنجا مشغول بازی بوده و یا حیوانات تردد می نمایند و دائم خودروی شما را تکان می دهند، سیستم حفاظتی پس از چندبار تحریک پیاپی ، بطوراتوماتیک حسگر را حذف می نماید.

یادآوری برای مسلح نمودن سیستم

بعد از پارک نمودن اتومبیل و بستن آخرین درب چنانچه سیستم را مسلح نکرده باشید، ظرف مدت 10 ثانیه سیستم با 3 مرتبه آژیر و فلاشر مسلح نمودن سیستم را یاد آوری می نماید.

هشدار برای باز ماندن درب

چنانچه دربی باز مانده باشد و شما دگمه     را فشار دهید آژیر و فلاشر ها 3 مرتبه کار می کنند. در این هنگام بایستی درب را ببندید در غیر این صورت آژیر غیر فعال می گردد.

حافظه تحریک

چنانچه هر تحریکی به سیستم اعمال شده باشد، پس از آنکه سیستم را غیر مسلح نمودید و درب را باز کردید آژیر و فلاشر ها 3 ثانیه کار می کند. تا این مسئله را یاد آوری کند.

حافظه آخرین وضعیت:

آخرین تنظیمات انجام شده روی سیستم و همچنین تحریکات اعمالی ، با قطع برق در حافظه دستگاه با قی می ماند و با وصل مجدد برق بازیابی می شود. ای حالت زمانی مفید است که سارق موقتا برق سیستم را قطع می نماید.

نمایشگر هوشمند LED

در حالت مسلح بودن به آرامی چشمک می زند، حدود 1 چشمک در ثانیه

در هنگام تحریک دوبار چشمک، توقف، دوبار چشمک، توقف....

در هنگام تحریک ناشی از باز شدن دربها یا باز شدن سوئیچ چهاربار چشمک، توقف، چهاربار چشمک، توقف....

در هنگام کد گیری ویا اعزام به تعمیرگاه بطور دائم روشن

شمارش معکوس برای حالت پاسیو چشمک زدن کند بعد تند در زمان بسته شدن سوئیچ

ضد سرقت: چشمک زدن کند بعد تند در زمان باز شدن سوئیچ

ریست نمودن:

در مواقعی که ریموتهای دستگاه مفقود یا خراب شوند چنانچه بخواهید دستگاه را غیر مسلح نمایید، ابتدا درب خودرو را با کلید باز کرده ، دستگاه آلارم می کند، سوئیچ را 10 مرتبه باز و بسته کنید، دفعه آخر باز بماند. فلاشر ها 10 مرتبه به نشان از غیر مسلح نمودن موفق چشمک می زنند.

حالت پاسیو (قابل برنامه ریزی)

پس از پارک نمودن خودرو ، بستن سوئیچ و آخرین درب، LED به سرعت شروع به چشمک زدن می نماید ،60 ثانیه بعد سیستم بطور اتوماتیک مسلح می گردد ولی دربها قفل نمی شوند، شاید کلید داخل ماشین جا مانده باشد.

روشن: وقتی سوئیچ باز است دگمه       را بمدت 2 ثانیه فشار دهید. آژیر و چراغها یکمرتبه کار می کنند.

خاموش: وقتی سوئیچ باز است دگمه       را بمدت 2 ثانیه فشار دهید. آژیر و چراغها دومرتبه کار می کنند.

اعزام به تعمیرگاه: (قابل برنامه ریزی)

ولت یا اعزام به تعمیرگاه به حالتی گفته می شود که در آن سیستم حفاظتی غیر فعال بوده و تنها می توان دربها را قفل و یا باز و یا صندوق بار را باز نمود.

روشن: سوئیچ را باز کرده دگمه های               را بمدت 2 ثانیه نگهدارید آژیر یکبار صدا کرده و LED روشن می ماند.

خاموش: سوئیچ را باز کرده دگمه های      و        را بمدت 2 ثانیه نگهدارید آژیر دوبار صدا کرده و LED خاموش می شود.

هشدار باز ماندن درب(قابل برنامه ریزی)

وقتی که این برنامه فعال است ، فلاشر ها هنگام باز ماندن دربها چشمک می زنند. (جهت هشدار) پیشنهاد می کنیم این برنامه را در خودرو هاییکه تاخیر چراغ سقفی دارند غیر فعال نمایید.

روشن: سوئیچ را باز کرده دگمه های               را بمدت 2 ثانیه نگهدارید آژیر یکبار صدا می کند.

خاموش: سوئیچ را باز کرده دگمه های               را بمدت 2 ثانیه نگهدارید آژیر دوبار صدا می کند.

روشن ماندن فلاشرها (قابل برنامه ریزی)

این برنامه زمانی مفید است که خودرو را در محل های تاریک پارک می نمایید. پس از آنکه سیستم را مسلح نمودید، چراغهای راهنما بمدت 60ثانیه روشن می مانند تا شما به مقصد برسید.

روشن: سوئیچ را باز کرده دگمه های               را بمدت 2 ثانیه نگهدارید آژیر یکبار صدا می کند.

خاموش: سوئیچ را باز کرده دگمه های               را بمدت 2 ثانیه نگهدارید آژیر دوبار صدا می کند.

برنامه قفل ایمنی کودک: (قابل برنامه ریزی)

پس از باز شدن سوئیچ ، با اولین ترمز دربها قفل می شوند. این برنامه برای ایمنی سرنشینان خودرو مفید است.

روشن: سوئیچ را باز کرده دگمه های             را بمدت 2 ثانیه نگهدارید آژیر یکبار صدا می کند.

خاموش: سوئیچ را باز کرده دگمه های                 را بمدت 2 ثانیه نگهدارید آژیر دوبار صدا می کند.

در هنگام بستن سوئیچ ، قفل دربها بطور خودکار باز می شود تا سرنشینان براحتی پیاده شوند. لازم بذکر است در حین رانندگی می توانید با کلیدهای    و                دربها را قفل و یا باز کنید.

برنامه ضد سرقت: (قابل برنامه ریزی)

در صورت مشاهده سرقت خودرو ، دگمه      را بمدت 2 ثانیه فشار دهید آزیر 2 مرتبه به معنای آماده شدن سیستم ضد سرقت صدا می کند.باز و بسته شدن هر  درب به معنای تحریک ضد سرقت بوده، در ابتدا LED به معنای ورود به برنامه ضد سرقت شروع به چشمک زدن سریع می کند، 10 ثانیه بعد آژیر شروع به صدای کوتاه ، کوتاه کرده چراغها چشمک می زند. بعد از 60 ثانیه آژیر یکسر صدا کرده فلاشر ها نیز یکسره کار می کنند. در این هنگام رله قطع برق خودرو عمل نموده و موتور خاموش می گردد. البته خاموش شدن خودرو از طریق جامپرJ5 قابل برنامه ریزی است.

استفاده از ریموت فابریک:

دزدگیر والتر استفاده از ریموتهای فابریک اتومبیل را در کنار ریموتهای دستگاه حتی برای مسلح و غیر مسلح نمودن سیستم حفاظتی امکانپذیر می سازد.

کد دهی ریموتها:

ریموتها را آماده نموده ، درب را باز کنید. سوئیچ را 5 مرتبه باز بسته کرده(ظرف 5 ثانیه)، آخرین بار، باز بماند. در این هنگام LEDروشن می ماند. یک کلید از ریموت اول را فشاردهید، آژیر یکبار صدا می کند. دکمه ای از ریموت دوم را فشار دهید،آژیر دوبار صدا می کندو بهمین ترتیب می توانید تا 4 ریموت را کددهی نمایید. سوئیچ را ببندید تا عملیات کد دهی ختم گردد. LEDنیز به نشانه ختم کد دهی خاموش می گردد. عملیات کد دهی بایستی حد اکثر ظرف مدت 10 ثانیه انجام شود در غیر این صورت بدون کد گیری دستگاه بطور خودکار از برنامه خارج می شود.

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید

WWW.MARSHAL.IR