کاتالوگ فارسی راهنما دزدگیر استیل میت پین کد دار

راهنماي سيم بندي و كارايي دزدگير steel  mate Ker nel مدلهای پین کد دار سخنگو

 

1- فعال یا غیر فعال نمودن سیستم  سخنگویی دزدگیر   (Voice OFF/ON )

جهت فعال یا غیر فعال نمودن سیستم  سخنگو  دكمه قفل-باصدا  را 5 ثانيه فشرده نگه داريد.در اين حالت راهنما ثابت شده و دزدگیر در وضعیت انتخاب جهت فعال یا غیر فعال نمودن سیستم  سخنگویی قرار می گیرد

چنانچه دكمه قفل – بي صدا  فشرده شده و راهنما دو چشمک زده و آژیر دو علامت مشخص بفرستد سیستم سخنگویی فعال می گردد .

چنانچه دكمه قفل – بي صدا  فشرده شده و راهنما دو چشمک زده و آژیر علامتی نفرستد  سیستم سخنگویی غیر فعال می گردد .

جهت ذخیره حالت فوق (تنظیمات سخنگویی ) دكمه قفل-باصدا   فشرده گردد.

 

2-غیر فعال نمودن سیستم پین کد (رمز گذاری)

جهت غیر فعال نمودن پین کد سویيچ را در حالت روشن (ACC ON) قرار داده سپس دكمه باز  :    را 5 ثانيه فشرده نگه داريد.در اين حالت آژير يك علامت مشخص ارسال نموده و پین کد غیر فعال می گردد

 

3-فعال نمودن سیستم پین کد (رمز گذاری)

جهت فعال نمودن پین کد سویيچ را در حالت روشن (ACC ON) قرار داده سپس دكمه باز  :    را 5 ثانيه فشرده نگه داريد.در اين حالت آژير  دو علامت مشخص ارسال نموده و پین کد فعال می گردد 

4-تنظیمات رمز گذاری ریموت (پین کد )

جهت رمز گذاری سیستم سويیچ را در حالت روشن (ACC ON) قرار داده سپس دكمه قفل-باصدا  را 3 ثانيه فشرده نگه داريد.در اين حالت آژير يك علامت مشخص ارسال نموده و سیستم آماده رمز گذاری می شود . در این حالت شما می توانید یک رمز چهار رقمی با استفاده از اعداد 1و2و3و4 بسازید  .( با وارد نمودن هر عدد یکبار راهنما چشمک      می زند )جهت ذخیره نمودن رمز دكمه قفل-باصدا  را مجددا برای  3 ثانيه فشرده نگه داريد بعد از شنیده شدن صدای  تک آژیر رمز ذخیره می گردد.

 

5-نحوه استفاده از ریموت  پین کد دار   (در حالتی که پین کد فعال باشد)

در حالتی که دزدگیر فعال می باشد جهت غیر فعال نمودن دزدگیر دكمه باز  :    را فشار داده . آژیر سه علامت می فرستد . در این وضعیت بایستی رمز وارد گردد .( با وارد نمودن هر عدد یکبار راهنما چشمک می زند ) اگر رمز صحیح وارد گردد آژیر دو علامت فرستاده و دزدگیر غیر فعال می گردد .چنانچه رمز وارد شده اشتباه باشد . آژیر سه علامت می فرستد  و شما می توانید رمز صحیح را مجددا وارد نمایید .اگر ورود رمز اشتباه 5 بار تکرار گردد آژیر برای 30 ثانیه فعال می گردد. و تا 3 دقیقه امکان ورود رمز جدید وجود ندارد . اگر مجددا برای 5 بار رمز اشتباهی وارد شود سیستم تا 10 دقیقه رمز را نمی پذیرد

 

 6- ضد سرقت (خاموش کن )

در وضعيتي كه اتومبيل روشن مي باشد چنانچه  دكمه قفل – بي صدا  برای 2 ثانیه  فشرده شود راهنما یکبار  چشمک می زند و  پس از  10 ثانیه چرا غها بصورت سريع شروع به چشمك زدن کرده  و آژیر فعال می گردد . در این حالت  ضد سرقت عمل کرده و  اتومبيل خاموش می شود. براي برگشت به وضعيت عادي بايد دكمه باز فشرده گردد.

 

7-فعال نمودن  ضد سرقت

براي فعال نمودن  ضد سرقت باید جامپر دستگاه تنظیم گردد . در تنظیمات اولیه کارخانه ضد سرقت فعال نمی باشد

 

 8- ريست       

هنگامي كه به هر عنوان دزدگير شما دچار اختلال گردد جهت برگشت به وضعيت عادي دستگاه را ريست نماييد.جهت ريست نمودن دستگاه درب اتومبیل را باز نموده و ترمز را فشرده نگه دارید در این حالت  سویيچ اتومبيل را 10 بار روشن و خاموش نمایید (ACC ON-OFF) تا سیستم ریست گردد (  درمرحله دهم سوییچ روشن باشد ).

 

9-صندوق پران          

در ریموت های چهار دکمه هنگامي كه اتومبيل در حالت دزدگير نمي باشد براي 2 ثانيه دكمه های   +  را  همزمان نگه داريد.

 

10-تنظیمات جامپرهای دستگاه (درهنگام تنظیم جامپر های دستگاه به جهت فلش ها توجه نمایید)

 

 

11-جامپر ها و تنظيمات

جامپر 1 : جهت تنظيمات خروجي پمپ ها مي باشد  (تنظيمات اوليه كارخانه براي پمپ هاي الكتريكي تنظيم شده است )

جامپر 2 : این تنظیمات برای مواقعی است که فراموش شود  بعد از  بستن آخرین درب  دزدگير فعال گردد لذا با این تنظیم ایمنی سیستم  افزایش می یابد . (در تنظيمات اوليه كارخانه هشدار اتوماتیک فعال مي باشد)

هشدار اتوماتیک فعال : بعد از  بستن آخرین درب  چنانچه دزدگیر فعال نگردد بعد از چند ثانیه فقط آژیر جهت یاداوری فعال نمودن دزدگیر چند  علامت ارسال می نماید.

هشدار اتوماتیک غیر فعال : بعد از  بستن آخرین درب  چنانچه دزدگیر فعال نگردد بعد از چند ثانیه آژیر جهت یاداوری فعال نمودن دزدگیر چند  علامت ارسال می نماید سپس بدون اینکه دربها قفل شوند دزدگیر فعال می گردد (ARM)

جامپر 3 :جهت فعال یا غیر فعال نمودن ضد سرقت می باشد (در تنظيمات اوليه كارخانه  ضد سرقت غیر فعال می باشد)

جامپر 4 : جهت تنظیمات لادری می باشد . (در تنظيمات اوليه كارخانه دزدگیر جهت لادری منفی تنظیم شده است )

 

ملاحضات نصب

- پین کد اولیه دستگاه 1234  می باشد

- در دستگاهای پین کد دار جهت کد نمودن ریموت   ابتدا شاسی ریست فشرده شده  سپس  اعداد  1234  ریموت را به ترتیب  وارد نموده و در پایان  شاسی ریست رها  گردد

- در دستگاه های کرنل  پین کد دار  فرکانس بعضی ریموت ها 315 و برخی  433 می باشد  .لذا برای کد نمودن ریمو تهای پین کد دار باید به فرکانس دستگاه و فرکانس ریموت توجه شود

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید