اموزش تصویری نصب ونحوه سیم بندی دزدگیر روی پژو206تیپ2

 
برای نصب روی 206 دوستان دقت بیشتری در کارها انجام دهند که با یک اشتباه کوچک خسارت زیادی به خود و مشتری وارد نکنید
 من برای نصب دزدگیر سیلور هوتای راانتخاب میکنم

سیم مثبت دستگاه را مطابق شکل از سیم کلفت قرمز رنگ سوکت زرد انتخاب کنید
دو عدد سیم زرد وزرد خط دار دزدگیر را به سیم مثبت وصل کنید

اما برای پیدا کردن قفل وباز مطابق شکل از سوکت مورب طوسی سمت چپ از سمت راست سوکت اولی سیم شیرهای رنگ که با علامت ضربدر مشخص شده را قطع کرده وسیم باز دزدگیر(سفید خط دار) بسمت درب وسیم نارنجی خط مشکی بطرف سوکت(کامپیوتر) وصل میشود

دقت کنید که هیچ وقت جای این دو سیم را عوض نکنیدکه باعث سوختن ای سی یو میشود!!!
سیم سوم از سوکت طوسی مورب مطابق شکل از وسط قطع وسیم قفل دزدگیر(سفید)به سمت درب وسیم نارنجی بی خط بطرف سوکت ویا کامپیوتر وصل میشود
سیمaccرامطابق شکل سوکت سیاه سیم زرد رنگ میباشد

سیم راهنما را از سوکت سیاه مطابق شکل بگیرید در بعضی از مدلها رنگ سوکت ویا تعداد سیم داخل انها فرق میکند که با لامپ تست ابتدا تست کرده وبعد نصب کنید
سیم لای دری در این ماشین از لای دری مثبت استفاده میشود که  زه پلاستیکی داخل ستون را باز کنیدو از سیم ابی رنگ انشعاب بگیرید

لای دری صندوق مطابق شکل در سمت چپ صندوق سیم قهوهای رنگ میباشد

برای کاپوت هم میتوانید از تریگر منفی دزدگیر استفاده کنید

 

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید