راهنمای دزدگیر تنون تصویری (TENON/T80/T30/T21)

مسلح کردن با صدا
با فشردن دکمه 
 درب های اتومبیل قفل و سیستم با صدای آژیر و چشمک چراغ های راهنما مسلح می شود.
 
غیرمسلح کردن
با فشردن دکمه 
 قفل درب های اتومبیل باز و سیستم از حالت مسلح خارج می شود.
 
مسلح شدن اتوماتیک
1- مسلح شدن اتوماتیک بدون قفل شدن درب ها (Auto Set)
با فشردن دکمه 
 به مدت 2 ثانیه در حالت (Auto Set) این حالت فعال و (Auto Lock) در صفحه ریموت ظاهر می شود.قفل درب های اتومبیل باز و سیستم
 از حالت مسلح خارج می شود.
در این حالت 30 ثانیه پس از خاومش کردن اتومبیل و بستن درب ها سیستم به صورت اتوماتیک مسلح می شود ولی درب ها را قفل نمی کند.
2- مسلح شدن اتوماتیک همراه قفل شدن درب ها (Auto Set)
با فشردن دکمه 
 به مدت 2 ثانیه در حالت (Auto Set) این حالت فعال و (Auto Lock) در صفحه ریموت ظاهر می شود. 
در این حالت 30 ثانیه پس از خاومش کردن اتومبیل و بستن درب ها سیستم به صورت اتوماتیک درب ها را قفل کرده و مسلح می شود.
 
خروج از حالت (Auto Set) یا (Auto Lock)
با فشردن دکمه 
 به مدت 2 ثانیه در حالت (Auto Lock) می توانید از این حالت خارج شوید.
 
حالت بیصدا (دکمه 3 
)
با فشردن دکمه 
 می توانید حالت بیصدا را فعال و یا غیرفعال نمائید.
 
صندوق پران
با فشردن دکمه 
 به مدت 2 ثانیه درب صندوق عقب اتومبیل باز می شود.
 
جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار
با فشردن دکمه 
 آژیر 4 مرتبه به صدا درآمده و چراغ های راهنما همزمان چشمک می زنند.
 
تنظیمات برنامه دستگاه
درب های اتومبیل را بسته، سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرار دهید و دکمه های 
 و 
 را همزمان برای چند لحظه فشار دهید و با تک صدای آژیروارد منوی تنظیمات برنامه دستگاه شوید. 10 ثانیه زمان دارید تا تنظیم مورد نظر خود را انجام دهید.
 
چشمک زدن چراغ های راهنما هنگام بازبودن درب اتومبیل
با فشردن دگمه 
 اگر چراغ های راهنما یکبار چشمک بزنند این حالت غیرفعال و اگر چراغ های راهنما 2 بار چشمک بزنند این حالت فعال می باشد.
 
قفل کودک (قفل شدن اتوماتیک درب ها 15 ثانیه بعد از استارت)
با فشردن دگمه 
 اگر چراغ های راهنما یکبار چشمک بزنند این حالت غیرفعال و اگر 2 بار چشمک بزنند این حالت فعال می باشد. در این حالت 15 ثانیه پس از
 روشن شدن اتومبیل، اولین باری که پدال ترمز فشرده شود درب هاقفل و با خاموش شدن اتومبیل قفل درب ها باز می شوند.
 
فعال یا غیرفعال کردن خروجی شیشه بالابر اتوماتیک
با فشردن همزمان دکمه های 
 و 
 برای یک لحظه می توانید ویبره ریموت را فعال یا غیرفعال کنید.
 
فعال یا غیرفعال کردن ویبره ریموت
با فشردن همزمان دکمه های 
 و 
 به مدت 3 ثانیه می توانید دکمه های ریموت را قفل یا فعال کنید.
 
قفل کردن دکمه های ریموت
با فشردن همزمان دکمه های 
 و 
 و 
 به مدت 3 ثانیه می توانید دکمه های ریموت را قفل یا فعال کنید
 
ضد سرقت
هنگام سرقت اتومبیل با فشردن همزمان دکمه های 
 و 
 برای یک لحظه آژیر به مدت 15 ثانیه به صدا درآمده و چراغ های راهنما همزمان چشمک می زندد و سیستم وارد حالت ضدسرقت می شود
 و پس از خاموش شدن اتومبیل توسط سارق تا زمانی که سیستم را توسط ریموت غیرمسلح نکنید اتومبیل روشن نمی شود.
 
تنظیم ساعت ریموت
با فشردن همزمان دکمه های 
 و 
 به مدت 3 ثانیه وارد تنظیمات ساعت شوید و توسط دکمه های 
 و 
 ساعت را تنظیم و با فشردن دکمه 
 از تنظیمات خارج شوید.
 
تنظیم آلارم (زنگ هشدار ریموت)
با فشردن دکمه 
 به مدت 3 ثانیه وارد تنظیمات آلارم شوید و توسط دکمه های 
 و 
 آلارم را تنظیم و با فشردن دکمه 
 از تنظیمات خارج شوید.
 
اعلام ضعیف بودن ولتاژ باطری اتومبیل توسط ریموت
وقتی ولتاژ باطری اتومبیل کمتر از میزان استاندارد باشد ریموت با نمایش دادن علامت 
 به شما هشدار می دهد.
 
غیر فعال کردن سیستم با سوئیچ در مواقع اضطراری
در صورتی که به ریموت دسترسی دارید درب اتومبیل را توسط سوئیچ باز کرده و سویچ را روی پله دوم (ON) قرار داده و شستی ریست دستگاه را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا سیستم غیر فعال شود.
 
حالت مورد نظر
انجام یا تغییر حالت
زمان اجرا
مسلح کردن و قفل کردن درب ها
اتومبیل خاموش
غیر مسلح کردن و بازکردن قفل درب ها
سیستم مسلح
مسلح کردن اتوماتیک بدون قفل شدن درب ها (Auto Set)
 2 ثانیه
اتومبیل خاموش
مسلح کردن اتوماتیک همراه قفل شدن درب ها (Auto Lock)
 2 ثانیه
(Auto Set)
خروج از(Auto Set) یا (Auto Lock)
 2 ثانیه
(Auto Lock)
فعال یا غیرفعال کردن حالت بیصدا
هرزمان
صندوق پران
 2 ثانیه
هرزمان
جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار
هرزمان
فعال یا غیرفعال نمودن ویبره ریموت
 + 
هرزمان
قفل کردن دکمه های ریموت
 + 
 + 
هرزمان
ضد سرقت
 + 
اتومبیل روشن
 
راهنمای تکنسین نصب
سیم بندی
کانکتور 12 تایی
بنفش / سفید: تحریک شیشه بالابر اتوماتیک (منفی)قرمز / مشکی: به برق دائم(+12V) وصل شود. (برای مثبت کردن خروجی صندوق پران)
بنفش: تحریک لادری درب صندوق (منفی)سبز: صندوق پرانآبی/سفید: تحریک لادری (مثبت)مشکی: اتصال آهنسفید: پله اول سوئیچ (ACC)
قهوه ای: پدال ترمز (مثبت)قرمز: برق دائم (+12V)زرد: رله قطع کن موتورآبی: تحریک لادری (منفی)صورتی: آژیر
 
کانکتور 6 تایی
نارنجی: مربوط به قفل مرکزیسفید: مربوط به قفل مرکزیزرد: مربوط به قفل مرکزینارنجی/مشکی: مربوط به قفل مرکزیسفید/مشکی: مربوط
 به قفل مرکزیزرد/مشکی: مربوط به قفل مرکزی
 
سیم بندی جهت اتصال به پمپ
نارنجی + نارنجی/مشکی: اتصال آهنزرد + زرد/مشکیبرق دائم (+12V)سفید: پمپسفید/مشکی: پمپ
 
سیم بندی جهت اتصال به قفل مرکزی
نارنجی + نارنجی/مشکی: قطع شوندزرد + زرد/مشکی: اتصال آهنسفید: قفل مرکزی (منفی)
سفید/مشکی: قفل مرکزی (منفی)
 
نحوه کد دهی ریموت
سوئیچ را روی پله دوم (ON) قرارداده و شستی را فشار دهید و یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید
матрасы в киеве
np.com.ua
 

کاتالوگ دزدگیر تنون

 

آموزش دزدگیر تنون

 

برای ورود به بخش دزدگیر های تصویری اینجا کلیک کنید