الف) پژو 405 (دو دکمه): ابتدا قاب زیر فرمان را باز می کنیم سمت راست

فرمان یک سینی پلاستیکی به رنگ مشکی وجود دارد که  سه عدد سوکت 

به رنگ های قهوه ای توسی و مشکی به آن آویخته شده اند. دو عددپیچ

این سینی را باز می کنیم و از جا در می آوریم . پشت این سینی یونیت قفل

مرکزی  پژو با دو عدد پیچ چهار سو به سینی چسبیده است.ضامن های دو طرف

یونیت را آزاد نموده برد اصلی یونیت را بیرون می آوریم.در قسمت پایین برد

آی سی کنترلر وجود دارد در قسمت پایین این آی سی دو پد کوچک که نزدیک

به هم بوده وفقط جای لحیم بوده وهیچ قطعه ای نصب نشده است را می توان

مشاهده کرد.این دو پد را برای لحظه ای کوتاه اتصال کوتاه داده ورها میکنیم.

آنگاه دکمه ریموت کنترل را چند بار فشار داده تا با چند صدای رله اتمام کددهی

را بشنویم.ریموت کد گرفته ومیتوان از آن استفاده کرد.

 

ب)پژو تک دکمه: در قسمت وسط ماشین سمت جلو بغل چراغ سقفی

یک پلاک سیاه رنگ وجود دارد به کمک لبه کارد از جا در می آوریم زیر

این پلاک 2 عدد پیچ وجود دارد آنها را باز کرده و کل صفحه پلاستیکی

که شامل چراغ سقفی و بقیه قطعات می باشد را پایین می آوریم

حال می توان گیرنده ریموت را که به یک سوکت 5 سیمی متصل است

مشاهده نمود برد داخل قاب مشکی رنگ را باید در بیاورید در قسمت

پایین برد دو پد کنار هم وجود دارد که جای لحیم بوده و به جایی وصل

نیست این پدها را یک لحظه اتصال داده و دکمه ریموت را فشار می دهیم

تا سیستم کد بگیرد.