1-  از کار افتادن  یا خاموش شدن اتوماتیک دستگاه. در این حالت موارد زیر بررسی شود:
-  متناسب بودن ولتاژ ورودی ( ممکن است بر ساختمان و یا در صورت استفاده، دستگاه محافظ برق مشکل داشته باشد و ولتاژ ثابت نبوده یا کمتر از حد مجاز باشد)
-  خرابی هارد دیسک
-  خرابی منبع تغذیه
-  وضعیت محیطی ( رطوبت، گرما، سرما، گرد و غبار)
-  خرابی سخت افزاری( رجوع به متخصص)
2-  دستگاه روشن نمی شود و یا کارکرد آن درست نیست.
-  بررسی کابل برق دستگاه
-  بررسی اتصالات ورودی ولتاژ
-  بررسی اتصالات منبع تغذیه  به دستگاه
-  بررسی کلید روشن و خاموش منبع تغذیه
-  خرابی هارد
-  خرابی کلید های جلوی دستگاه
-  خطای سخت افزاری(ارجاع به متخصص)
-  خطای نرم افزاری( به علت ارتقا اشتباه نسخه برنامه دستگاه)
3-  خطای نبود هارد دیسک
-  بررسی اتصالات هارد با برد دستگاه
-  خرابی سخت افزاری هارد
-   خرابی نرم افزاری هارد( نیاز به فرمت کردن هارد)
4-  نبود خروجی تصویر
-  بررسی سیگنال ورودی از سمت دوربین ها
-  تغییر در تنظیمات دستگاه( با برگرداندن تنظیمات به حالت پیش فرض خطا رفع می شود)
-  بررسی روشن یا خاموش بودن محافظ صفحه نمایش
-  بررسی وضعیت privacy mask
-  خطای نرم افزاری دستگاه ( به علت ارتقا اشتباه نسخه برنامه دستگاه- به روز رسانی به اخرین نسخه)
-  خطای سخت افزاری( ارجاع به متخصص)
5-  مشکل در رنگ تصویر
-  هماهنگ نبود مقاومت دستگاه با مقاومت ورودی مانیتور
-  خرابی تنظیمات رنگی دستگاه و یا عدم تنظیم مناسب روشنایی
-  مشکل در تنظیمات PAL و NTSC در زمان اتصال BNC و وجود تصویر سیاه و سفید
-  حجیم بودن مقدار ارسال ویدیوئی
-  نقص سخت افزاری( ارجاع به متخصص)