طراحی و اجرای یک سیستم اعلام حریق مورد قبول در مکان های مختلف مستلزم رعایت قوانین خاصی است که در استاندارد های متفاوتی این قوانین را بیان کرده اند. یکی از معتبرین استانداردها در زمینه سیستم های اعلام حریق استاندارد NFPA-72 می باشد که با سختگیری خود سعی بر بهترین ایمن سازی تجهیزات در برابر حریق را دارد. این استاندارد امروزه مورد قبول آتش نشانی ایران می باشد که بر اساس آن تائیدیه های آتش نشانی را صادر می کند. در این مقاله سعی بر آن داریم دستور العمل های طراحی و احرای سیست اعلام حریق بر پایه این استاندارد را بیان کنیم.

1- مساحت هر زون حد اکثر  2000m2میباشد.
2- حد اکثر طول زون 3000mمی باشد.
3- حداکثر تعداد المان های هر زون (شامل شستی و دیتکتور ..) 24 المان است و بهتر است حد اکثر 20 عدد منظور گردد.
4- هر طبقه مسکونی میتواند بر یک زون قرار گیرد.
5- پیشنهاد میشود شستی اعلام حریق راهرو طبقات بر یک زون مجزا باشد.
6- در جاهائی که دارای ولتاژ القایی است(اتاق ترانس،سوئیچ و…..) میبایست از سیم روکش دار استفاده نمود.
7- سیم باید یک تیکه و در لوله مستقل و مجزا باشد.
8- سقف و کف کاذب که دارای ارتفاع بیش از  80cm باشند،نیاز به دیتکتور دارند.
9-  اگر فاصله پارتیشن نصب شده تا سقف کمتر از  30cm باشد ،باید برای آن دیتکتور مجزا لحاظ نمود.
10- اگر ارتفاع گچبری سقف بیش از  50cm باشد لازم است دیتکتور مجزا برای هر فضا در نظر گرفت.
11- کلیه انبارها می بایست دارای دتکتور  باشند:
    الف– در صورتیکه انبار در واحد مسکونی باشد،لازم است یک دیتکتور حرارتی برای آن در نظر گرفت.
    ب – برای انبارهای موجود در پارکینگ  اگر بصورت ردیفی باشد در فاصله 50cm از انبارها و در فاصله حداکثر 8متراز هم نصب میشوند. و اگر انبارها بصورت مجموعه ای باشد یک دیتکتور در مسیر ورودی به آنها نصب میشود.
  12- در مجاورت تابلو کنتورهای برق یک دیتکتور دودی نصب شود.
13- هر موتورخانه و چاهک آسانسور میبایست دارای یک زون مجزا از دیتکتورهای دودی باشد(استفاده از ردیاب مکنده دودی  Smoke Aspretion Systemپیشنهاد میشود).

14- در سوله های صنعتی و ساختمانهای دارای رایزر برق ، لازم است از دیتکتور مکنده دودی و یا ردیاب حرارتی کابل (Linear Heat Detector) استفاده شود       

15- حداکثر سطح پوشش دیتکتور دودی  100m2 و برای دیتکتور حرارتی 60m2  است.

16- حداکثر ارتفاع نصب دیتکتور دودی  12m و برای دیتکتور حرارتی 8m است.

17- برد دیتکتورها :

الف - دیتکتورهای دودی :

-دایره ای به شعاع 6.5  متر

-فاصله دیتکتور دودی 10.6 متر  تا 15 متر بر حسب مکان و آرایش نصب .

ب – دیتکتورهای حرارتی :
-دایره ای به شعاع 5.3 متر در محلهایی  با ریسک بالا مانند آشپزخانه .
- دایره ای به شعاع 6.5 متر در محلهایی با ریسک کمتر مانند پارکینگ .

- فاصله دو دیتکتور حرارتی 7.5 متر تا 10.6 متر بر حسب مکان و آرایش نصب .

18-استفاده از دیتکتورهای  دو کاناله در هتل ها و ساختمانهای مسکونی خوب ولی برای مکانهای صنعتی لازم است از دیتکتور مجزا استفاده نمود.

19- محل نصب دیتکتور دودی نباید در مجاورت یا نزدیک جریان هوا باشد ( دور از پنجره و درب و فضای باز پارکینگ .

20- حداقل فاصله دیتکتور تا دیوار و یا پارتیشن  50cm و حداکثر  7m  برای دودی  و  5.5m  برای حرارتی است.

21- بهترین مکان نصب تابلوی اعلام حریق در نگهبانی، سرایداری و اتاق اطلاعات و یا در نزدیکی ورودی ساختمان است

به نحوی که مورد رویت عموم و خصوصاً مامور آتش نشانی باشد.

22- در فضای سوله، حداکثر فاصله پیمایشی که فرد جهت رسیدن به شستی طی می کند نباید بیش از  20m باشد.

23- در سقف های شیبدار لازم است دیتکتورها در ارتفاع 50cm پائین تر از مرتفع ترین نقطه سقف نصب شوند.

24- شستی اعلام حریق :
- شستی اعلام حریق در حالت معمولی در ارتفاع نصب 120cm تا  140cm و تابلو اعلام حریق در ارتفاع  170  از کف نصب شوند.

- فاصله شستی ها در راهروهای پهن و کم تردد بین 30 تا 45 متر .

- فاصله شستی ها در راهروهای پر تردد و باریک و پله بین 15 تا 25 متر.
- در کنار هر درب یا راه پله خروجی ( در هنگام تخلیه ساختمان ) یک شستی نصب شود.
- استفاده از شستی در محلهای فرار و خروج و ابتدای راه پله .
   - سیستم آدرس پذیر:
25- برای مجتمع های مسکونی و سوله های صنعتی بزرگ ، استفاده از سیستم آدرس پذیر الزامی است.
26- حداکثر طول لوپ  3Km و دارای حداکثر 128 المان میباشد.
27- در سیستم آدرس پذیر نمی توان مسیر رفت و برگشت را درون یک لوله قرار داد.
28- حداکثر تعداد لوپ 4 عدد می باشد.
29- در هر ناحيه (zone) حداكثر تعداد  24 عدد انواع سنسور در نظر گرفته شود.
30- كابل ارتباطي سنسورها از نوع (JY-ST-Y) 0.8mm انتخاب گردد. از کابل با سیم مقطع 2mm - 1.5mm برای آژیرها و شستی ها می توان استفاده نمود .