قفل مرکزی بسته به نوع خودرو به روش های مختلفی نصب می شود. در زیر نمونه های رایج ذکر می شود(مربوط به دستگاه مجیکار)

قفل مرکزی خودروهایی مانند 206(تا مدل92)، هیوندا آزرا، 207 و...:

سیم های محرک قفل مرکزی خودرو چیده می شود. سیم های خط مشکی دستگاه به سمت کامپیوتر، سیم های بدون خط به سمت محرک و سیم های خط سفید به 12+ وصل می شود.

قفل مرکزی تک سیم مانند رانا، دنا، پراید132، 131، 111 و...:

در خودروهایی که میکروسوییچ قفل مرکزی به صورت تک سیم می باشد، به طوری که زمانی که درب های خودرو قفل باشد به سیم با تستر منفی دهیم درب های خودرو Unlock گردد و در صورتی که سیم قطع شود درب های خودرو Lock گردد.

طریقه نصب: سیم سبز خط مشکی با سیم زرد یکی شده به یک طرف سیم چیده شده وصل شود. سیم سبز به طرف دیگر(جهت فرقی ندارد) و سیم زرد خط سفید به اتصال بدنه وصل شود

قفل مرکزی تک سیم مانند زانتیا و...:

در خودروهایی که میکروسوییچ قفل مرکزی به صورت تک سیم باشد، به طوری که زمانی که به سیم با تستر منفی دهیم درب های خودرو Lock گردد و در صورتی که سیم چیده شود درب های خودرو Unlock گردد.

طریقه نصب: سیم زرد خط مشکی با سبز یکی شده به یک طرف سیم چیده شده وصل شود. سیم زرد طرف دیگر(جهت فرقی ندارد) و سیم سبز خط سفید به اتصال بدنه وصل شود.

خودروهایی که قفل مرکزی فقط به صورت میکروسوییچ است و نیاز به نصب محرک 2 سیم دارند مانند ورنا غیر اتومات، رونیز، پراید صبا و ...:

سیم های خط مشکی به اتصال بدنه، سیم های خط سفید به 12+ و سیم های بدون خط به سیم های محرک دو سیم نصب شده، وصل شود.

خودروهایی که با تحریک منفی درب ها Lock و Unlock می گردد  مانند پارس، سمند و...:

سیم های خط سفید به اتصال بدنه وصل شود و سیم های بدون خط به سیم های خودرو که با تحریک منفی Unlock و Lock می شود، نصب گردد.

 نقشه دزدگیر مجیکار

نقشه دزدگیر ماجیکار