لیست قیمت همکار دزدگیر سایلکس 

لیست قیمت مصرف کننده دزدگیر سایلکس

قیمت دزدگیر سایلکس

لیست قیمت دزدگیر سایلکس

SILEX

  بهار 1403

عنوان

قیمت تومان

مصرف کننده

همکار

دزدگیر اماکن سیمکارتی و خط ثابت سایلکس SG8-805Q

6670

5227

دزدگیر اماکن سیمکارتی و خط ثابت سایلکس SG8-805S

5860

4587

دزدگیر اماکن سیمکارتی سایلکس SG8-LITE

5070

3948

دزدگیر اماکن با تلفن کننده سایلکس PD14

4870

3807

دزدگیر اماکن سایلکس SL14

2850

2228

ریموت LENEX Hopping 433

300

273

ریموت Prime Hopping 433

215

198

ریموت Prime Hopping 315

 215 198

ریموت Prime Learning 433

 165150

ریموت Prime Learning 315

165 150

ریموتLenex 433

 300273

ریموت Lenex 315

 300273

ریموتUnix

 252230

کیت ریموت یونیکس SUH4

810752

تک رله یونیکس

720658

کیت ریموت HCS با ریموت

810752

کیت ریموت HCS بدون ریموت

430395

کیت ریموتSLL-3

675 602

کیت ریموتSLL-4

675 602

کیت ریموتSPH-4

675 602

مدار فرمانSL12

610 564

مدار فرمانPL12

790 724

مدار فرمانSH12

820 762

مدار فرمانPH12

965 893

مدار فرمانSS12

610 564

مدار فرمانPS12

790 724