آموزش نصب دزدگیر ماکسیما

ابتدا قاب زیر فرمان را باز می کنیم . سمت راست زیر فرمان کیت کرم رنگ وجود دارد که دزدگیر فابریک ماکسیما است. دو سوکت به این کیت متصل است که درون سوکت مشکی  سیم  قرمز خط سفید لادری منفی 4 درب (البته سیم قرمز خط سفید 2 تا میباشد که با تستر می توان تشخیص داد کدام یک لادری منفی است)،سیم زرد خط مشکی لادری کاپوت جلو، سیم بنفش خط زرد لادری صندوق عقب می باشد و ما می توانیم سیم های مرتبط دزدگیر را به این سیم ها وصل کنیم. با سوکت سفید هم کاری  نداریم

برای قفل مرکزی باید برد دزدگیر فابریک باز شود. قاب بصورت کشویی باز میشود.سوکت ها را از برد  جدا ننمایید. روی برد زیر سوکت سفید 4 عدد نقطه ی لحیم کاری بطور منظم وجود دارد ، چند میلی متر بالاتر 6نقطه لحیم کاری دیگر دیده میشودکه اگر با تستر به اولی از چپ منفی دهیم درب ها قفل میشود و به چهارمی که منفی دهیم دربها همگی باز میشود. به این دو نقطه دو رشته سیم سیم لحیم می کنیم و بیرون می آوریم تا به سیم های قفل مرکزی دزدگیر وصل کنیم. توجه داشته باشید که هنگام لحیم کاری سوکت ها را از برد جدا نمایید تا در سیستم دزدگیر ماشین خرابی ایجاد نشود . نحوه سیم بندی سیستم قفل مرکزی دزدگیر هم شبیه سیم بندی پژو 405 میباشد یعنی سیم های زرد و زرد خط دار به منفی وصل می شوند و سیم های نارنجی و نارنجی خط دار چیده می شوند. سیم های سفید و سقید خط دار هم به سیم هایی که به برد دستگاه لحیم کردیم وصل می شوند.

یکی از 10 نقطه لحیم کاری شده در کیت دزدگیر ماکسیما مربوط به صندوق پران می باشد که توسط تستر و دادن جریان منفی می توان آنرا پیدا کرد . با توجه به اینکه خروجی اغلب دزدگیر ها مثبت است باید سیم صندوق پران دزدگیر را چنانچه مثبت باشد توسط رله و اگر منفی بود مستقیما به نقطه مورد نظر اتصال داد.

سمت راست فرمان یک شیلنگ قطور وجود دارد که با کاتر آن را باز می کنیم در داخل آن دسته سیم سبز خط مشکی و سبز خط زرد سیم های راهنما  هستند.

سیم سبز قطور مثبت دایم بوده و به سیم قرمز دزدگیر صل می شود . سیم سفید خط آبی سیم Acc ، سیم مشکی خط قرمز متوسط سیم IGN( برای دزدگیر های استارتی) ، سیم بنفش قطور پله دوم بخاری وکولر . سیم مشکی خط قرمز قطور سیم استارت (در ماشین های اتومات) سیم آبی قطور استارت (در مدل دنده ای) می باشد.
برای رد کردن سیم آژیر به قسمت جلوی خودرو باید زیر خروجی سیم گاز 5 سانتی متر پایین تر سمت چپ را با دریل سوراخ کنیم .
سیم فشنگی روغن ( در دزدگیر های استارتی) دراولین سوکت سمت راست (سوکت قهوه ای) اولین سیم سمت راست ،سیم قهوه ای نازک می باشد.

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید