کددهی دزدگیرهای:سیلیکون- التیمیت، كيناس، وريور 
درداخل دستگاه هاي سيليكون يك جامپر(LRN) وجود دارد(جنب IC پروگرام).پس از وصل نمودن تغذيه دستگاه يعني مثبت ومنفي اصلي دستگاه،
 دوپايه اين جامپر را يك لحظه به هم اتصال دهيد وبلافاصله يكي از دكمه هاي ريموت كنترل را دوبار فشار دهيد.اگر دستگاه وريموت سالم باشند
 ومراحل رانيز صحيح انجام داده باشيد اينك دستگاه پس از چند فلاش اتمام كد دهي را اعلام ميكند.توجه به اين مسئله مهم است
 كه مراحل اول تا آخر اين كار بايد كمتر از۱۰ثانيه طول كشيده ودرغيراين صورت دستگاه از حالت برنامه پذيرش كد خارج ميشود
.براي ريموتهاي بعدي نيز همين مراحل گفته شده بالا را تكراركنيد.ضمنا در دستگاههاي سيليكون مدل  كيناس و وريور وهم چنين بعضي مدلهاي التيميت،
درمجاورت جامپر كددهي گفته شده در دستگاه،يك LEDنيز وجود دارد كه هنگام كددهي وموقعي كه شما جامپر LRN دستگاه رااتصال دهيد
 اينLED به حالت چشمك زن روشن شده ووقتي كه دكمه ريموت را براي كددهي فشاردهيد LED فوق پس از چند چشمك  خاموش ميگردد واينگونه ميشود
 مراحل كددهي سيليكون را زمان بندي كرد.لازم به ذكر است كه ريموتهاي مدل كيناسي تمام دزدگير هاي سيليكون تا چهار ريموت كد ميگيرند
 ولي در مدلهاي موشكي وريموت مدل B هر تعداد ريموت كه لازم داشته باشيد را ميشود به آن كدداد.


دزدگیر سیلیکون, حیدر علی نعمت الهی, حاج آقا نعمت الهی, فروشگاه اینترنتی دزدگیر سیلیکون ,آدرس شرکتسیلیکون, نمایندگی شرکت سیلیکون