با این روش بر روی خودروهایی که شیشه های آن ها با تحریک منفی بالا میروند، می توانید شیشه بالابر را بدون نصب پاور ویندوز فعال کنید. برای این کار به 2 رله الکترونیکی و 4عدد دیود 4007 نیاز دارید.

رله اول:

سیم قطع کن دستگاه(سیم بنفش یا آبی) را به پایه بویین رله (85) وصل میکنیم. پایه بویین دیگر رله (86) را به 12+ ، پایه COM رله (30) را به اتصال بدنه و پایه NO رله (87) را به سمت سیم های شیشه بالابر(زمانی که با تستر به سیم های پشت کلید منفی می دهیم شیشه ها بالا میرود) با 4دیود 4007 وصل می کنیم.

نحوه نصب دیودها:

سر خط دار دیودها با هم یکی می شود و به پایه NO رله (87) وصل میشود. سر بی خط هر دیود به سیم های منفی بالابر شیشه ها وصل می شود.

رله دوم:

پایین بویین رله (85) به اتصال بدنه، پایه COM رله (30) به مثبت دائم، پایه NO رله (87) به پله دوم سوییچ، پایه بویین دیگر رله(86) به سیم + قفل محرک قفل مرکزی(زمانی که درب ها قفل می شوند سیم خروجی + لحظه ای می دهد)