قیمت تجهیزات هوشمندسازی ساختمان

لیست قیمت همکار هوشمندسازی

سیستم های کنترل پیامکی سری پرو

نام محصول:                                                            قیمت

پیامکی/ریموتی 16کانال پرو با نمایشگر                4450

پیامکی 16کانال پرو با نمایشگر                               3950

پیامکی/ریموتی 16کانال پرو                                   3900

پیامکی 16کانال پرو                                                 3400

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو با نمایشگر                   3900

پیامکی 8کانال پرو با نمایشگر                                 3350

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو                                     3400

پیامکی 8کانال پرو                                                   2850

پیامکی/ریموتی 4کانال پرو با نمایشگر                   2490

پیامکی 4کانال پرو با نمایشگر                                 2250

پیامکی/ریموتی 4کانال پرو                                     2150

پیامکی 4کانال پرو                                                   1880

سیستم های کنترل پیامکی سری بیسیک 

نام محصول:                                                           قیمت

پیامکی/ریموتی 8کانال بیسیک                              2950

پیامکی 8کانال بیسیک                                            2450

پیامکی/ریموتی 4کانال بیسیک                              1820

پیامکی 4کانال بیسیک                                            1570

پیامکی/ریموتی 2کانال بیسیک                              1740

پیامکی 2کانال بیسیک                                            1490

سیستم های کنترل پیامکی (مخصوص روشنایی) 

نام محصول:                                                           قیمت

پیامکی/ریموتی 16کانال پرو 16آمپری                   5400

پیامکی 16کانال پرو 16آمپری                                 4900

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو با نمایشگر                  4800

30آمپری

پیامکی 8کانال پرو با نمایشگر/30آمپری                4300

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو 30آمپری                     4200

پیامکی 8کانال پرو 30آمپری                                   3700

پیامکی/ریموتی 8کانال بیسیک 30آمپری              3700

پیامکی 8کانال بیسیک 30آمپری                            3200

پیامکی/ریموتی 4کانال بیسیک برد 150                2950

30 آمپری

پیامکی/ریموتی 4کانال بیسیک برد 30                  2400

30آمپری

پیامکی 4کانال بیسیک 30آمپری                            2100

پیامکی/ریموتی 2کانال بیسیک 30آمپری              2200

پیامکی 2کانال بیسیک 30آمپری                            1890

سیستم های کنترل پیامکی سری پرو (برد بلند)

نام محصول:                                                         قیمت

پیامکی/ریموتی 16کانال پرو با نمایشگر

قابلیت اتصال سنسور مدباس

پیامکی 16کانال پرو با نمایشگر

قابلیت اتصال سنسور مدباس

قیمت همکار

(تومان)

قیمت مشتری

(تومان)

توضیحات

مدل

 

---

---

هوشمندساز RM2 Broadlink

1
---

1.350.000

هوشمندساز RM4 Broadlink

2

  تک رله 12 ولتOn / Off

3

کیت ریموت 220 ولت 30 آمپر تک کانال

4

درب بازکن 2 رله سیمکارتی

5

---

---

6

---

---

7

---

---

8

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 2 خروجی / 2 ورودی

LG2212

9

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 2 خروجی / 2 ورودی

LG2231

10

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 4 خروجی / 2 ورودی بدون تایمر

LG440

11

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 4 خروجی / 4 ورودی تایمردار

LG441

12

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 4 خروجی / 4 ورودی تایمردار

LG443

13

---

---

کنترل از طریق ریموت 2 خروجی + 1ریموت

LR201

14

---

---

کنترل از طریق ریموت 4 خروجی + 1ریموت

LRB402

15

---

---

کنترل از طریق ریموت 4 خروجی برد دو هزارمتر + 1ریموت+ آنتن هوایی

LRH403

16

---

---

کنترل از طریق ریموت و کی­پد 12 خروجی + 1ریموت 15 کانال

LRC02

17

---

---

کنترل از طریق ریموت و کی­پد 12 خروجی برد 300 متر + 1ریموت 12 کانال

LRC03

18

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 16 خروجی / 4 ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LGF41_S1

19

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 16 خروجی/4ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LGF41_S2

20

---

---

کنترل از طریق وای فای 16 خروجی / 4 ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LWF41_S1

21

---

---

کنترل از طریق وای فای و ریموت 16 خروجی/4ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LWF41_S2

22

---

---

سنسور دمای کابلی

---

23