قیمت تجهیزات هوشمندسازی ساختمان

لیست قیمت همکار هوشمندسازی

نام محصول مدل
1پیامکی/ریموتی 16 کانال پرو با نمایشگرLGFF72L
2پیامکی 16 کانال پرو با نمایشگرLGFF12L
3پیامکی/ریموتی 16 کانال پروLGFF72
4پیامکی 16 کانال پرو LGFF12
5پیامکی/ریموتی 8 کانال پرو با نمایشگر LG8856L
6پیامکی 8 کانال پرو با نمایشگر LG8816L
7پیامکی/ریموتی 8 کانال پرو LG8856
8پیامکی 8 کانال پرو LG8816
9

قیمت همکار

(تومان)

قیمت مشتری

(تومان)

توضیحات

مدل

 

---

---

هوشمندساز RM2 Broadlink

1
---

1.350.000

هوشمندساز RM4 Broadlink

2

  تک رله 12 ولتOn / Off

3

کیت ریموت 220 ولت 30 آمپر تک کانال

4

درب بازکن 2 رله سیمکارتی

5

---

---

6

---

---

7

---

---

8

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 2 خروجی / 2 ورودی

LG2212

9

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 2 خروجی / 2 ورودی

LG2231

10

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 4 خروجی / 2 ورودی بدون تایمر

LG440

11

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 4 خروجی / 4 ورودی تایمردار

LG441

12

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 4 خروجی / 4 ورودی تایمردار

LG443

13

---

---

کنترل از طریق ریموت 2 خروجی + 1ریموت

LR201

14

---

---

کنترل از طریق ریموت 4 خروجی + 1ریموت

LRB402

15

---

---

کنترل از طریق ریموت 4 خروجی برد دو هزارمتر + 1ریموت+ آنتن هوایی

LRH403

16

---

---

کنترل از طریق ریموت و کی­پد 12 خروجی + 1ریموت 15 کانال

LRC02

17

---

---

کنترل از طریق ریموت و کی­پد 12 خروجی برد 300 متر + 1ریموت 12 کانال

LRC03

18

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 16 خروجی / 4 ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LGF41_S1

19

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 16 خروجی/4ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LGF41_S2

20

---

---

کنترل از طریق وای فای 16 خروجی / 4 ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LWF41_S1

21

---

---

کنترل از طریق وای فای و ریموت 16 خروجی/4ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LWF41_S2

22

---

---

سنسور دمای کابلی

---

23

ردیف

نام محصول

قیمت(تومان)

1

کنترل از راه دور 1کانال سیمکارتی و ریموتی مخصوص کولرگازی(خروجی 30آمپر-مجهز به محافظ برق)

2

کنترل از راه دور و درب بازکن 2کانال سیمکارتی و ریموتی مجهز به مدار اعلام کننده و اپلیکیشن

3

کنترل از راه دور 4کانال سیمکارتی و ریموتی مجهز به مدار درب بازکن و اپلیکیشن

4

کنترل از راه دور 10کانال متمرکز 2منظوره سیمکارتی و ریموتی(لرنی) به همراه اپلیکیشن دارای 4 ورودی دیجیتال

5

کنترل از راه دور 19کانال متمرکز 2منظوره سیمکارتی و ریموتی به همراه اپلیکیشن دارای 4ورودی دیجیتال-مجهز به ئیک عدد رله 30آمپری

6

مدار مرکزی کنترل تاز راه دور 30 کانال غیرمتمرکز سیمکارتی و ریموتی (320 و 12 ولت)

7

تماس گیرنده سیمکارتی جهت اتومبیل و موتورسیکلت

8

اعلام کننده سیمکارتی

9

اعلام کننده قطع و وصل برق سیمکارتی دارای باتری لیتیومی داخلی(320 و 12 ولت)

10

کنترل پمپ زمین کشاورزی سیمکارتی مجهز به فیدبک ورودی(220 ولت)-(تک فاز) به همراه اپلیکیشن

11

کنترل پمپ زمین کشاورزی سیمکارتی مجهز به فیدبک ورودی(220 ولت)- (مخصوص تابلو برق  3فاز) به همراه اپلیکیشن

12

کنترل پمپ زمین کشاورزی سیمکارتی و ریموتی مجهز به دزدگیر ترانس، بدون نیاز به آداپتور، دارای باتری لیتیومی داخلی و اعلام کننده قطع و وصل برق(مخصوص تابلو برق 3 فاز)

13

کنترل از راه دور 10 کانال دو منظوره WIFI و مادون قرمز-لرنی-به همراه اپلیکیشن

14

کنترل از راه دور 19 کانال دو منظوره WIFI و مادون قرمز-لرنی-به همراه اپلیکیشن مجهز به 1 عدد رله 30 آمپری

15

مدار مرکزی کنترل از راه دور 20 کانال غیر متمرکز WIFI (220 و 12 ولت)

16

ماژول گیرنده رنگ WIFI به همراه اپلیکیشن(12 ولت 30 آمپر)

17

کنترل کولر آبی توسط ریموت کنترل تلویزیون

18

کنترل از راه دور 1 کانال مادون قرمز لرنی(کنترل تلویزیون-220ولت)

19

کنترل از راه دور 2 کانال مادون قرمز لرنی(کنترل تلویزیون-220 و 12 ولت)

20

کنترل از راه دور 4 کانال مادون قرمز لرنی(کنترل تلویزیون)

21

کنترل از راه دور 10 کانال مادون قرمز لرنی(کنترل تلویزیون)

22

کنترل از راه دور 19 کانال مادون قرمز لرنی(کنترل تلویزیون)-مجهز به یک عدد رله 30آمپری

23

رسیور 433 مگاهرتز 1 کانال رادیویی(RF) لرنی (220 و 12 ولت)

24

رسیور 433 مگاهرتز 2 کانال رادیویی(RF) لرنی (220 و 12 ولت)

25

رسیور 433 مگاهرتز 4 کانال رادیویی(RF) لرنی

26

رسیور 433 مگاهرتز 10 کانال رادیویی(RF) لرنی

27

رسیور 433 مگاهرتز 19 کانال رادیویی(RF) لرنی - مجهز به یک عدد رله 30 آمپری

28

سنسور تشخیص مانع اولتراسونیک

29

گیرنده تک کانال 433 مگاهرتز جهت دستگاه های کنترل از راه دور غیرمتمرکز(220 و 12 ولت)

30

مدار فرمان بالابر 3 ایستگاه ریموتی- فقط مخصوص حمل بار(حمل انسان ممنوع)

 

 

 

 

سیستم های کنترل پیامکی سری پر و

 

 

 

 

 

 

        قیم ت

)هزار تومان (

عکس محصو ل

ابعاد 

)سانتی متر (

تعداد

ورودی دیجیتال

تعداد

خروجی

رل ه

تعداد

سنسور

دما/رطوبت

قابل اتصا ل

تایمر

هفتگی

تایمر فلاشر ی )تکرار (

تایمر ثانی ه

نمایشگ ر

ریمو ت

مدل

نام محصو ل

 

 4.450

 

 24*17*6

 16

 16

 4

 

 

 

 

 

 LGFF72L

پیامک/ریموتی  16 کانال پرو با نمایشگر

 1

 3.950

 

 24*17*6

 16

 16

 4

 

 

 

 

 

 LGFF12L

پیامکی16 کانال پر و با نمایشگر

 ۲

 3.900

 

 24*17*6

 16

 16

 4

 

 

 

 

 

 LGFF72

پیامکی/ریموتی 16 کانال پرو

 3

 3.400

 

 24*17*6

 16

 16

 4

 

 

 

 

 

 LGFF12

پیامکی 16 کانال پر و

 4

 .3900

 

 19*15*6

 8

 8

 4

 

 

 

 

 

 LG8856L

پیامکی/ریموتی8 کانال پرو با نمایشگر

 ۵

 .3350

 

 19*15*6

 8

 8

 4

 

 

 

 

 

 LG8816L

پیامکی8 کانال پر و با نمایشگر

 6

 3.400

 

 19*15*6

 8

 8

 4

 

 

 

 

 

 LG8856

پیامکی/ریموتی8 کانال پرو

 ۷

 2.850

 

 19*15*6

 8

 8

 4

 

 

 

 

 

 LG8816

پیامکی8 کانال پر و

 8

 .2490

 

 13*13*6

 4

 4

 ۲

 

 

 

 

 

 LG4422ML

پیامکی/ریموتی 4 کانال پرو با نمایشگر

 ۹

 .2250

 

 13*13*6

 4

 4

 ۲

 

 

 

 

 

 LG4412ML

پیامکی 4 کانال پر و با نمایشگر

 10

 .2150

 

 13*13*6

 4

 4

 ۲

 

 

 

 

 

 LG4422M

پیامکی/ریموتی 4 کانال پرو

 11

 .1880

 13*13*6

 4

 4

 ۲

 

 

 

 

 

 LG4412M

پیامکی 4 کانال پر و

 

 

مدل

نام محصو ل

 LGFF72L

پیامک/ریموتی  16 کانال پرو با نمایشگر

 LGFF12L

پیامکی16 کانال پر و با نمایشگر

 LGFF72

پیامکی/ریموتی 16 کانال پرو

 LGFF12

پیامکی 16 کانال پر و

 LG8856L

پیامکی/ریموتی8 کانال پرو با نمایشگر

 LG8816L

پیامکی8 کانال پر و با نمایشگر

 LG8856

پیامکی/ریموتی8 کانال پرو

 LG8816

پیامکی8 کانال پر و

 LG4422ML

پیامکی/ریموتی 4 کانال پرو با نمایشگر

 LG4412ML

پیامکی 4 کانال پر و با نمایشگر

 LG4422M

پیامکی/ریموتی 4 کانال پرو

 LG4412M

پیامکی 4 کانال پر و