قیمت تجهیزات هوشمندسازی ساختمان

لیست قیمت همکار هوشمندسازی

سیستم های کنترل پیامکی سری پرو

نام محصول:                                                            قیمت

پیامکی/ریموتی 16کانال پرو با نمایشگر                 4450

پیامکی 16کانال پرو با نمایشگر                               3950

پیامکی/ریموتی 16کانال پرو                                   3900

پیامکی 16کانال پرو                                                 3400

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو با نمایشگر                   3900

پیامکی 8کانال پرو با نمایشگر                                 3350

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو                                     3400

پیامکی 8کانال پرو                                                   2850

پیامکی/ریموتی 4کانال پرو با نمایشگر                   2490

پیامکی 4کانال پرو با نمایشگر                                 2250

پیامکی/ریموتی 4کانال پرو                                     2150

پیامکی 4کانال پرو                                                   1880

سیستم های کنترل پیامکی سری بیسیک 

نام محصول:                                                           قیمت

پیامکی/ریموتی 8کانال بیسیک                              2950

پیامکی 8کانال بیسیک                                            2450

پیامکی/ریموتی 4کانال بیسیک                              1820

پیامکی 4کانال بیسیک                                            1570

پیامکی/ریموتی 2کانال بیسیک                              1740

پیامکی 2کانال بیسیک                                            1490

سیستم های کنترل پیامکی (مخصوص روشنایی) 

نام محصول:                                                           قیمت

پیامکی/ریموتی 16کانال پرو 16آمپری                   5400

پیامکی 16کانال پرو 16آمپری                                 4900

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو با نمایشگر                  4800

30آمپری

پیامکی 8کانال پرو با نمایشگر/30آمپری                4300

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو 30آمپری                     4200

پیامکی 8کانال پرو 30آمپری                                   3700

پیامکی/ریموتی 8کانال بیسیک 30آمپری              3700

پیامکی 8کانال بیسیک 30آمپری                            3200

پیامکی/ریموتی 4کانال بیسیک برد 150                2950

30 آمپری

پیامکی/ریموتی 4کانال بیسیک برد 30                  2400

30آمپری

پیامکی 4کانال بیسیک 30آمپری                            2100

پیامکی/ریموتی 2کانال بیسیک 30آمپری              2200

پیامکی 2کانال بیسیک 30آمپری                            1890

سیستم های کنترل پیامکی سری پرو (برد بلند)

نام محصول:                                                         قیمت

پیامکی/ریموتی 16کانال پرو با نمایشگر              4950

قابلیت اتصال سنسور مدباس

پیامکی 16کانال پرو با نمایشگر                            4450

قابلیت اتصال سنسور مدباس

پیامکی/ریموتی 16کانال پرو                                4400

قابلیت اتصال سنسور مدباس 

پیامکی 16کانال پرو                                              3900

قابلیت اتصال سنسور مدباس

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو با نمایشگر                4400

قابلیت اتصال سنسور مدباس 

پیامکی 8کانال پرو با نمایشگر                               3850

قابلیت اتصال سنسور مدباس 

پیامکی/ریموتی 8کانال پرو                                  3900

قابلیت اتصال سنسور مدباس 

پیامکی 8کانال پرو                                                3350

قابلیت اتصال سنسور مدباس 

سیسنم های کنترل ریموتی با رله معمولی 

نام محصول:                                                        قیمت

ریموتی 16کانال با آنتن بیرونی                            2300

ریموتی 16کانال                                                   1950

ریموتی 12کانال با آنتن بیرونی                            1750

ریموتی 12کانال                                                   1400

ریموتی 4کانال برد بلند با آنتن بیرونی                  1380

ریموتی 4کانال برد متوسط با آنتن بیرونی            1100

ریموتی 4کانال برد کوتاه                                       670

سیستم های کنترل ریموتی(مخصوص روشنایی)

نام محصول:                                                       قیمت  

ریموتی 16کانال با آنتن بیرونی/16آمپری            4300

ریموتی 16کانال/16آمپری                                   3900

ریموتی 12کانال با آنتن بیرونی/30آمپری            2500

ریموتی 12کانال/30آمپری                                   2150

ریموتی 4کانال برد بلند با آنتن بیرونی                  2100

30آمپری

ریموتی 4کانال برد متوسط با آنتن بیرونی            1550

30آمپری

ریموتی 4کانال برد کوتاه/30آمپری                      1100

سیم کنترل سطح مخازن مایع بیسیم

نام محصول:                                                         قیمت

فلوتر پیامکی 4کاناله(یک جفت)                           3400

فلوتر رادیویی 4کاناله با آنتن هوایی                   11500

فلوتر رادیویی 4کاناله                                          8500

لوازم جانبی

نام محصول:                                                        قیمت

سنسور دمای کابلی ضدآب                                  190

 

سنسور دما/رطوبت                                             350

سنسور دما/رطوبت مدباس                                  650

باتری 12 ولت(سه سل)                                       650

همراه با کیت قطع شارژ 

باتری 4 ولت(تک سل)                                           290

همراه با کیت قطع شارژ 

ریموت اضافه 16کانال                                            550

ریموت اضافه 12کانال                                            290

ریموت اضافه 4کانال برد بلند                                  550

ریموت اضافه 4کانال برد متوسط                            350

ریموت اضافه 4کانال برد معمولی                            95

طرح بتا

قیمت همکار

(تومان)

قیمت مشتری

(تومان)

توضیحات

مدل

 

---

---

هوشمندساز RM2 Broadlink

1
---

1.350.000

هوشمندساز RM4 Broadlink

2

  تک رله 12 ولتOn / Off

3

کیت ریموت 220 ولت 30 آمپر تک کانال

4

درب بازکن 2 رله سیمکارتی

5

---

---

6

---

---

7

---

---

8

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 2 خروجی / 2 ورودی

LG2212

9

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 2 خروجی / 2 ورودی

LG2231

10

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 4 خروجی / 2 ورودی بدون تایمر

LG440

11

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 4 خروجی / 4 ورودی تایمردار

LG441

12

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 4 خروجی / 4 ورودی تایمردار

LG443

13

---

---

کنترل از طریق ریموت 2 خروجی + 1ریموت

LR201

14

---

---

کنترل از طریق ریموت 4 خروجی + 1ریموت

LRB402

15

---

---

کنترل از طریق ریموت 4 خروجی برد دو هزارمتر + 1ریموت+ آنتن هوایی

LRH403

16

---

---

کنترل از طریق ریموت و کی­پد 12 خروجی + 1ریموت 15 کانال

LRC02

17

---

---

کنترل از طریق ریموت و کی­پد 12 خروجی برد 300 متر + 1ریموت 12 کانال

LRC03

18

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 16 خروجی / 4 ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LGF41_S1

19

---

---

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 16 خروجی/4ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LGF41_S2

20

---

---

کنترل از طریق وای فای 16 خروجی / 4 ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LWF41_S1

21

---

---

کنترل از طریق وای فای و ریموت 16 خروجی/4ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LWF41_S2

22

---

---

سنسور دمای کابلی

---

23